Egyházzene.huzene és liturgia

Kiadványok kosár tartalma
A kosara jelenleg üres.

FONTOS: a kották .pdf formátumban érhetők el, megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader (vagy egyéb, .pdf kierjesztést kezelni tudó) programra van szükség

A letölthető kották nagy része a guido betűkészletet használja a gregorián dallamok megjelenítéséhez, így azok olvasásához szükséges a számítógépre telepíteni a gudio_hu vagy guido_en fontok valamelyikét. Ezek szintén letölthetőek (segédletekkel együtt) innen: guido betűkészlet.

Gregorián évközi himnusz kortárs orgonakísérettel a Vesperás/Vespera (ill. a Prima) számára

Könnyű, rövid középkori kétszólamú motetta Krisztus király ünnepére

Nagypénteki kórustételek a kereszt behozatalához, illetve a kereszthódolathoz

Traktus (szólózsoltár) a nagyböjti időre

G. Dufay: Nagyböjti himnusz/ motetta vegyes-, vagy egynemű karra

Könnyű többszólamú művek advent idejére

Húsvéti polifon Alleluják

Az Éneklő Egyház 426. számú Alleluja-refrénjének két 16. századi feldolgozása: Constanzo Porta (észak-olasz ferences szerző) és a polifon vesperás-tételeket tartalmazó pozsonyi vesperale (Anna Hannsen Schuman-kódex).

Nagyheti tractusok és Alleluja: Ez az a nap

Magyar nyelven.

Nagyböjti tractusok

Magyar nyelven, a középkori díszes tractus-tónusokon.

Szent Márton ünnepének teljes latin vesperása az Isztambuli Antifonálé szerint

Átírásban (Guido font-készlettel) és magyar nyelvű utasításokkal.

Guillaume Dufay: Ave Regina

A szöveg fordítása: Üdvözlégy mennynek Királynéja, üdvözlégy angyalok úrnője, üdvözlégy szent gyökér, akiből a világra fény támadt. Örülj, dicsőséges, mindenek fölött szépséges, légy üdvöz igen ékességes és miértünk mindig kérleld Krisztust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely mise, vagy zsolozsma végén énekelhető. A szöveg mai besorolás szerint a böjti idő Mária-antifonája. A darab eredetileg nem böjti, valószínűleg általános, devóciós Mária-motetta. Ezt támasztja alá a darab záradékában az “alleluja” szöveg. Ha böjti időben kívánjuk megszólaltatni, úgy az alleluja-szakaszt énekelhetjük a szöveg utolsó “a”-hangzójára. A középső szólam hangszerrel is előadható.

Laudemus Virginem-kánon (Llibre Vermell de Montserrat, 14. sz.)

A szöveg fordítása: Dicsérjük a Szűzanyát és Fiát, Jézust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely szertartás, vagy akár koncert része lehet, mivel eredetileg istentiszteleten kívüli zarándokének. Egyszerűségénél fogva fejből is megtanulható, s bármikor, ha “kitölteni” való idő támad, azonnal elénekelhető e kánon.

Előadás: Háromtól akár hat szólamig terjedő kánon, kétféle belépéssel: 1: ütemenként; 2: félütemenként (az első két szótag eléneklése után). A darab hossza a két strófa, valamint az unisono és kétféle kánon tetszőleges váltakozásával szabadon alakítható a rendelkezésre álló időkerethez. Tetszés szerint hangszerekkel is bővíthető.

Antoine Brumel: Sicut lilium

A szöveg fordítása: Mint liliom a tövisek között, olyan az én kedvesem a leányok között. (Én 2.2)

Liturgikus alkalmazása: Bármely Mária-ünnep, vagy commune virginum.

16. századi ismeretlen spanyol szerző: Domine ad adiuvandum

A szöveg fordítása: Celebráns: Isten, figyelmezz az én segítségemre. Kórus: Uram, siess megsegíteni engem. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké, amen. Alleluja. (Böjti időben: Dicséret neked, Urunk, örök dicsőség Királya!)

Liturgikus alkalmazása: A vesperás bevezető fohásza.

A VIII. gregorián mise (“missa de angelis”)

“Missa mundi”

Magyarul