Bezár

Adatkezelési tájékoztató

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Magyar Egyházzenei Társaság (székhely: 1088 Budapest, Vas utca 5., nyilvántartási szám: 01-02-0004687, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18036620-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Magyar Egyházzenei Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Magyar Egyházzenei Társaság (a továbbiakban: Társaság) a www.egyhazzene.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók és azon vásárlók, továbbá a Társaság tagjai közé jelentkezők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A Társaság mint adatkezelő megnevezése

Név:  Magyar Egyházzenei Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Vas utca 5. 4.em.17.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 01-02-0004687

Képviselő: Bódiss Tamás, elnök

Levelezési cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.

Telefonszám: +36 1 344 6721

Email cím: met@egyhazzene.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

A Magyar Egyházzenei Társaság nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

3. A Kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név
 • számlázási cím
 • saját e-mail cím
 • jelszó

3.2. Megrendelés

A megrendelések teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • számlázási /vagy szállítási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám)
 • telefonszám
 • Felhasználó által megrendelésekor vásárolt termékek
 • Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód

3.3. Tagsági adatok

Tagságot kérelmezőnek a következő adatokat kell megadnia:

 • név
 • számlázási, levelezési cím
 • email cím

3.4. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Társaság és a honlap üzemeltetésével megbízott cégek férnek hozzá.

3.5. Cookie

3.5.1 A sütik feladata

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.5.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookiek

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Társaság weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.5.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Társaság weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejártukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.6. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Társaság részére:

 • Email cím
 • Név

3.7. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Bankkártyás fizetés esetén az OTP Mobil Kft. számára az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím. Bankkártya adatokat a Társaság nem kap és nem tárol. Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.3. A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az email címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció és a megrendelések során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint a Társaság általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen a Társaság illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Cégnév: Teratorium Online
  Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV/151
  Tevékenység: Infrastruktúra szolgáltatása
 • Cégnév: Gossler Károly E.V.
  Székhely: 2100 Gödöllő, Sajó utca 1/a
  Tevékenység: Honlap fejlesztés, tárhely szolgáltatás, felügyelet
 • Cégnév: Kérges Dániel E.V.
  Székhely: 9746 Acsád, Arany János utca 34.
  Tevékenység: Honlap fejlesztés, User Experience design
 • Cégnév: Bodricont Kft.
  Székhely: 1224 Budapest, XI. u. 4.
  Tevékenység: Könyvvizsgáló
 • Cégnév: KBOSS.hu Kft.
  Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
  Tevékenység: Számlázási szolgáltatás
 • Cégnév: The Rocket Science Group LLC
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  Tevékenység: Hírlevél szolgáltatás
 • Cégnév: OTP Mobil Kft.
  Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
  Tevékenység: Bankkártyás fizetés
 • Cégnév: Foxpost Zrt.
  Székhely: 3200 Gyöngyös Batsányi utca 9.
  Tevékenység: Csomagküldés
 • Cégnév: Magyar Posta
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Tevékenység: Csomagküldés

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. A Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa  feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Magyar Egyházzenei Társaság – 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.
E-mail cím: met@egyhazzene.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Társaság a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Hírlevél

8.1. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Társaság által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Társaság egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Társaság bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Társaság nem használja reklámozási célra.

8.4. Társaság a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Társaság mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben (met@egyhazzene.hu) vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Társaság által, a Honlapon biztosított módon.

Dokumentum változástörténete

2020. november 18. – Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelő hozzáadása, kezelt adatok körének részletezése. Csomagküldéssel kapcsolatos adatkezelők felvétele.

2021. március 11. – székhely címének illetve a képviselő (elnök) nevének módosítása

Budapest, 2021. március 11.