Bezár

Magyar Egyházzenei Társaság

1. Története, célja

A Magyar Egyházzenei Társaság 1992-ben alakult. A magyarországi egyházzenészeknek illetőleg az egyházzene iránt érdeklődőknek egyetlen alulról szerveződő, felekezetközi szakmai szervezete, mely a sok évszázados zsidó és keresztény liturgikus zenei hagyomány alapján áll. Célja a színvonalas egyházi zene megőrzése és továbbfejlesztése. A tagok létszáma a megalakulás óta folyamatosan növekszik, beleértve nagy számú határon túli magyar kollégát és közös tagsággal társult kórusokat.


2. Az egyesület működési formái

 • Tanfolyamok, kurzusok szervezése;
 • Ismeretterjesztő könyvek és gyakorlatban felhasználható kották kiadása;
 • Új vagy eddig használatban nem volt művek hangversenyszerű bemutatása (kiemelkedő volt ezek közül a három évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság közös pályázatára született új zeneszerzői alkotások nyilvános bemutatása);
 • Minta-istentiszteletek szervezése;
 • Negyedéves szakmai folyóirat megjelentetése;
 • Aktuális elvi és gyakorlati problémák megvitatása, ebben állásfoglalások, nyilatkozatok kiadása;
 • Szakmai segítségnyújtás tagjainknak és tagkórusainknak. A munka nagyobb részt valamennyi tagunkat érinti, de emellett két felekezeti szekciónk (katolikus, protestáns) és két szakmai szekciónk (pedagógiai és orgonás) működése speciális témakörök kidolgozását is lehetővé teszi.
 • A Társaság működésének összegzéseként és közfunkciójának csúcsaként kétévenként megrendezi a Magyar Egyházzenei Kongresszust (esetenként 150-200 résztvevővel).

3. Kongresszusok

Kongresszusaink programjai:

 • teoretikus, zenetörténeti, gyakorlati, elemző előadások hangzanak el,
 • a résztvevők megvitathatnak előre kijelölt aktuális fontosságú kérdéseket,
 • szekciós üléseken felekezeti vagy szakterületi vonatkozású beszámolókra, vitákra ad módot,
 • hangversenyek, bemutatók, zenés istentiszteletek új művekről, irányokról adnak hírt, s lehetővé teszik kórusok bemutatkozását,
 • az ülések közti kötetlen beszélgetéseken kommunikációs lehetőséget kínál tagjainknak;

A kongresszus keretében tartott közgyűlésen keresztül a tagok értékelhetik, befolyásolhatják a társulat általános irányvitelét. Az eddigi öt kongresszus színes programján belül egy-egy kiemelt téma megvilágítására is mód volt, meghívott (részben külföldi) előadók részvételével is emelve a színvonalat. Eddigi kongresszusaink fő témái:

 • „Az egyházzene irányai korunk kihívásai között”
 • „Kortárs zeneszerzés és egyházzene”
 • „Népénekeskönyveink szövegei és dallamai”
 • „Ünnep és zene” és „Egyházzene a határon túli magyar közösségekben”
 • „Zsoltár a különböző felekezetek liturgiájában” és a „Felsőfokú egyházzene-oktatás Európában”
 • „Az egyházi zene a szakrális térben”
 • „A különböző liturgikus nyelvek párhuzamos használata, a fordítások által felvetett kérdések, a szöveg és zene kapcsolata”

4. Szekciók

Két felekezeti (katolikus, protestáns) és két szakmai (pedagógus, orgonás) tagozatunk működik a speciálisan a tagozat feladatköréhez tartozó munkák kidolgozására.
A katolikus tagozat munkakörei: templomi szkólák életének irányítása továbképzésekkel, táborokkal, találkozókkal, közös minta-istentiszteletek szervezése, de kiadványokkal is hozzájárul az ezen a területen dolgozók munkájához.
A protestáns tagozat szintén istentiszteletek szervezésével és kiadványokkal segíti tagjai munkáját, továbbá továbbképzéseken, vitaüléseken tárgyalja a speciálisan felekezeteiket érintő problémákat, feladatokat.
A pedagógus tagozat feladata az egyházzene-oktatás lehetőségeinek megkeresése és kiépítése a mai oktatási rendszerben.
Az orgonás tagozat szakmai kirándulásokat szervez a történelmi Magyarország orgonáinak megtekintésére, orgonakurzusokat szervez külföldi és magyarországi előadókkal, elméleti és gyakorlati kérdésekben továbbképzéseket szervez rogonistáknak és orgonaépítőknek.


5. Vezetőség

A Magyar Egyházzenei Társaság vezetősége:

 • tiszteletbeli örökös elnök: Dobszay László
 • elnök: Bódiss Tamás
 • alelnök: Farkas Domonkos
 • titkár: Werner Ágnes
 • a Magyar Egyházzene felelős szerkesztője: Déri Balázs

6. Tagság

Az egyesület tagja lehet állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül minden olyan természetes személy vagy (kollektív tagság formájában) társulás (kórus, liturgikus közösség stb.), aki az alapszabályt elfogadja, vállalja, hogy a közös célok megvalósítását aktívan elősegíti és a tagdíjat rendszeresen fizeti.

Pártoló vagy tiszteletbeli tagjai is lehetnek az egyesületnek.

Az egyesületbe történő belépés, illetőleg az abból való kilépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre.

Regisztráció a tagnyilvántartásba: link

A tagsági díj egységesen 2.000 Ft, melyet személyesen a könyvesboltunkban tudnak befizetni vagy a Társaság bankszámlaszámára utalhatják:
Magyar Egyházzenei Társaság
OTP 11705008-20428790
IBAN: HU48117050082042879000000000
BIC: OTPVHUHB

információ: met@egyhazzene.hu