Bezár

Magyar Egyházzene Folyóirat – XXII. évfolyam

XXII. évfolyam – 1. szám

 • Joseph Ratzinger: Gyertyaszentelő — a káosz és a fény találkozása (Ford. Déri Balázs)
 • Déri Balázs: Az Esztergomi benedikcionále zsolozsma-lekcionáriuma II.
 • Watzatka Ágnes: A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform II. A reform énekkészlete
 • Komlós Katalin: Haydn–Gellert: Többszólamú énekek
 • Göblyös Péter: Vavrinecz Mór rövidebb egyházzenei művei
 • Márk Attila — Enyedi Pál: Orgonák az unitárius Háromszék-Felsőfehéri Egyházkörben — I.
 • Kovács Gergely: A szállást kereső Jézus
 • Déri Balázs: Kovács Gergely ádventi igehirdetéséről
 • Dávid István: A „kincses város” és vidéke orgonái között — Erich Türk új könyvében. (Szemle) Erich Türk: Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud. Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2014.
 • Déri Balázs: Ullmann Péter Ágoston 75. születésnapjára. (Szemle) Festum agent tibi. Köszöntő írások Ullmann Péter Ágoston O.Praem. 75. születésnapjára. [Szerk.] Balogh Péter Piusz O.Praem. Gödöllői Premontrei Perjelség, Gödöllő 2015.
 • Guzsik Tamás: Karácsonyfa, életfa
 • Balogh P. Piusz OPraem: A Gloria (Dicsőség) és a graduále (válaszos zsoltár)
 • Ivancsó István: Egy bizánci liturgikus műfaj: a prokimen
 • Herczeg Bálint: A Kerepesi Szkóla
 • Orosz Tamás: A váci evangélikus gyülekezet kántora
 • Bódiss Tamás: Kálvin és a zene. A genfi liturgia
 • Hajdók Judit: Orgonahelyreállítás a mezőberényi református templomban
 • Mikesi Tibor: A kecskeméti református templom orgonista-kántora
 • Horváth Ágnes: A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839–1871) (Mesterművek bemutatása)
 • Barta Zsolt: Anglikán mise, rock-koncert — vagy hagyományos református istentisztelet?
 • Török József: Emlékbeszéd Mezey László fölött harminc évvel halála után
 • Ferenczi Ilona: „…aki nélkül, ime, nem az volnék, aki vagyok.” Tanulságok Rajeczky Benjamin összegyűjtött írásaiból

XXII. évfolyam – 2. szám

 • Ellen G. White: A vacsora Simon házában (Ford. Homoki Henriette, Dobos János)
 • Hafenscher Károly: „Szemem mindenkor az Úrra néz” (Ps 25) Az evangélikus, vagy inkább wittenbergi katolikus liturgia iránya
 • Kovács Márton: Elméleti és gyakorlati adalékok a katolikus passióéneklés történetéhez 1630 és napjaink között
 • Sas Ágnes: Székesegyházi és főpapi együttesek a XVIII. században
 • Kovács Ervin Gellért OPraem: Az emmauszi mise
 • Déri Balázs: Kovács Ervin Gellért homíliájának retorikai elemzése
 • Guzsik Tamás: Nagyböjt
 • Balogh P. Piusz OPraem: Az Alleluja, a traktus és a szekvencia
 • Görög Zoltánné: A budapest-kőbányai evangélikus gyülekezet kántora
 • Bódiss Tamás: Az istentisztelet megújulásáért. Áttekintés a Liturgiai Bizottság munkájáról
 • Nagy Csaba: Debrecen-Nagyerdő és Józsa oboaművész-kántora
 • Hajdók Judit: Angster-orgonák helyreállítása a túrkevei és a szentesi református templomokban
 • Földváry Miklós István: Opponensi vélemény Katona Vilmos PhD-disszertációjáról („Az Úr bevonul szentélyébe.” Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében — Európa 1989-től napjainkig) (Mesterművek bemutatása)

XXII. évfolyam – 3. szám

 • Nagy Szent Bazil: A zsoltárok imádkozása
 • Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon — III. Kontrafaktumok 1.
 • Draskóczy László: Genfi zsoltárok Le Roy lantján. A tabulatúrák tanulságai
 • Watzatka Ágnes: A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform III. Reforménekek a magyarországi énekgyakorlatban
 • Golub Xénia: A grábóci szerb orthodox monostortemplom kántorpadjai
 • Guzsik Tamás: Egyházi rend, egyházi hierarchia — I.
 • Balogh P. Piusz OPraem: A Credo (Hiszekegy), az offertórium (felajánlási ének) és a Sanctus (Szent vagy)
 • Pál Diana: A budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezet orgonista-kántora
 • Varga Áron: A Veszprémi Református Egyházmegye ének-zeneügyi helyzete
 • Bódiss Tamás: 120 éve született a Kálvin téri egyházközség egykori orgonistája: Ákom Lajos
 • Ákom Lajos: Zene a református liturgiában
 • Göblyös Péter: Farkas Ilonka (1914–1999)

XXII. évfolyam – 4. szám

 • Sulpicius Severus: Szent Márton ismét odaadja a ruháját (Ford. Dejcsics Konrád)
 • Földváry Miklós István: Az Obsequiale Strigoniense
 • Déri Balázs: Az Esztergomi benedikcionále zsolozsma-lekcionáriuma III.
 • Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon — IV. Kontrafaktumok 2.
 • Hana Vlhová-Wörner: A cseh anyanyelvű liturgia megszületése a XV. század elején (Ford. Czagány Zsuzsa)
 • Fekete Csaba: Melanchthoné avagy kié? Zegzugos énektörténeti példa
 • Cselényi István Gábor: A pócsi Mária-énekek
 • Erdő Péter: „Meddig még, Uram?” Katekézis a 12/13. zsoltárról
 • Déri Balázs: Erdő Péter bíboros-érsek igehirdetésének retorikai elemzése
 • Áder János köztársasági elnök: Beszéd a Szent Márton-év megnyitása alkalmából Pannonhalmán
 • Déri Balázs: A Szent Márton-év megnyitása
 • Guzsik Tamás: Egyházi rend, egyházi hierarchia — II.
 • Balogh P. Piusz O. Praem: Az Agnus Dei (Isten Báránya) és a kommúnió (áldozási ének)
 • Pétery Dóra: A csillaghegy-békásmegyeri evangélikus gyülekezet orgonista-kántora
 • Bódiss Tamás: Énekkar a diktatúra évtizedeiben. Emlékezés Bódiss Gézára (1930–2015), a Kispesti Sztárai Mihály Református Vegyeskórus karnagyára
 • II. Országos Egyházzene-pedagógiai konferencia. Egyházzene-oktatás közelről. Mit, hogyan és miért?
 • Szaszovszky Ágnes: A Veszprémi pontifikále templomszentelési ordója (Mesterművek bemutatása)