Bezár

Magyar Egyházzene Folyóirat – XXI. évfolyam

XXI. évfolyam – 1. szám

 • Szent Gergely pápa: Vízkereszti homíliájából — a bölcsek ajándékairól (Ford. Martin Judit)
 • Zalatnay István: Liturgikus szövegeink újraolvasása — egy református lelkész szemszögéből
 • Szoliva Gábriel OFM: Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban
 • Retkes Attila: Pálffi Márton és az 1924-es Unitárius Énekeskönyv
 • Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia. Egyházzene-oktatás Magyarországon Liszt és Kodály évszázadai után
 • Bubnó Tamás: Egyházzene-oktatás? Mire jó az?
 • Mezei János: Schola cantorum régen; énekes iskola ma — az ének-zene oktatás szinte egyetlen menekülési útvonala
 • Dobszay Ágnes: Új lehetőségek, új feladatok a felsőfokú egyházzenei képzésben
 • Enyedi Pál: Minek nekünk orgona? Orgona, orgonajáték és orgonaoktatás az egyházban
 • Nováky Andrea: Az egyházzene tanítása az Evangélikus Egyház iskoláiban
 • Tardy László: A Római Katolikus Egyházon belüli kántorképzés irányai
 • Balogh P. Piusz OPraem: „Ha az alapok is elrontatnak, az igaz mit cselekedhet?” (Ps 10,3) — mégis kell egyházzene-oktatás!
 • Kissné Mogyorósi Pálma: Irányvonalak a református egyházzenei képzésben
 • Kinczler Zsuzsanna: Nehézségek és örömök között: az evangélikus kántorképzés ma
 • Kocsis Csaba: Melyik zene legyen mindenkié? Az énekóra egyházzenei repertoárja alsó- és középfokon
 • Szendrei Janka: Szkóla-pedagógia
 • A vízkereszti nagy vízszentelés tropárjai Szentendrén (Közli: Déri Balázs)
 • XVI. Benedek pápa: A bölcsek (Ford. Déri Balázs)
 • Déri Balázs: XVI. Benedek pápa vízkereszti homíliájának retorikai elemzése
 • Földváry Miklós István: A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye

XXI. évfolyam – 2. szám

 • Alexovics Vazul (1742–1796) pálos szerzetes: Ötvenedvasárnapra
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — IV. Virágvasárnap a középkori Európában I–II.
 • Szoliva Gábriel OFM: A középkori pálos kompletórium történeti rétegei
 • Draskóczy László: A Genfi zsoltároskönyv két tétele — a 38. és a 61. zsoltár
 • Ferenczi Ilona: A genfi zsoltárok helye a magyarországi református és evangélikus énekeskönyvben
 • Déri Balázs: A jobb lator szavai. Egy háromnyelvű tétel a nagypénteki kopt liturgiában
 • Sarah Coakley: Láttam az Urat!
 • Déri Balázs: Sarah Coakley húsvéti igehirdetésének retorikai elemzése
 • Guzsik Tamás: Függönyök
 • Laukó Levente: A fóti evangélikus gyülekezet kántora
 • Bódiss Tamás: Kálvin és a zene. Az egyházi és a világi

XXI. évfolyam – 3. szám

 • Bornemissza Péter (1525–1584) evangélikus lelkész: Az újonnan születésről és a Szentháromságról
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — V.
 • Virágvasárnap a középkori Európában III.
 • Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon — I. Tételkészlet és rítusterületek
 • Sas Ágnes: „die erfahrnus gibt es, daß die music mich in denen augen der patrioten groß, und premier zu seÿn machet”. — Csáky Imre bíboros mecénási tevékenységének dokumentumai
 • Farkas Domonkos: Kalendárium és liturgikus ünneplés
 • Cselényi István Gábor: Népénekeskönyv jelent meg Kárpátalján
 • Márk Attila: Az oklándi unitárius templom orgonáinak története
 • Papp Judit: A Jó Pásztor és juhai
 • Déri Balázs: Papp Judit igehirdetésének retorikai elemzése
 • Bódiss Tamás: Kálvin és a zene. — A genfi dallamok gregorián kapcsolatai
 • Zalatnay István: A szív és a száj. — Melyik az első az istentiszteleti éneklésben?
 • Papp Anette: A graduálantifónák középkori kapcsolatai (Mesterművek bemutatása)
 • In memoriam Fűri Gábor Gyula (1945–2012)
 • Ullmann Péter: (Első) találkozásom Dobszay Lászlóval

XXI. évfolyam – 4. szám

 • Nánási Lovász István (1624–1684?) református lelkész: Mária és Márta
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — VI. Az úzus kialakítása és funkciója: kompozíció és önazonosság
 • Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon — II. Liturgikus alkalmazás
 • Déri Balázs: Az Esztergomi benedikcionále zsolozsma-lekcionáriuma I.
 • Lantos Szabó István: „… Citerát pengessetek az Úrnak nevét dicsérvén! …” Hét genfi zsoltárdallam hangszeres feldolgozása a XVI. században
 • Katona Vilmos: Az irányított-tengelyes szerkesztés kortárs reneszánsza Európa katolikus templomépítészetében
 • Kecskés Mónika: Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Magyar Napló, Budapest 2011, 20122. 502 p. CD- és CD-ROM-melléklettel. Szerk. Medgyesy S. Norbert. (Szemle)
 • Csomó Orsolya: Énekek Szent László király tiszteletére — Cantiones de Sancto Ladislao rege. Szerk. Medgyesy S. Norbert és Kovács Andrea. Magyar Napló¬—Írott Szó Alapítvány, Budapest 2012. (Szemle)
 • Lakatos Péter: A talentumokról
 • Déri Balázs: Lakatos Péter homíliájának retorikai elemzése
 • Balogh P. Piusz O. Praem: A szentmise introitusa és a Kyrie
 • Ecsedi Zsuzsa: A budahegyvidéki evangélikus gyülekezet kántora
 • Bódiss Tamás: Kálvin és a zene. Az orgona kérdése
 • Fekete Csaba–Dávid István–Bódiss Tamás: Beszámoló a MRE Zsinatának 2014. április 23–24-i ülésén az egyházzenei szolgálat szabályozásának szempontjairól
 • Barta Zsolt: Az Egyház könyve
 • In memoriam Herbert Wulf (1934–2013)
 • In memoriam Kárpáti József (1930–2014)
 • Baróti István: Búcsúbeszéd (Kárpáti József temetésén)
 • In memoriam Baróti István (1940–2014)
 • Tardy László: Nekrológ (Baróti István temetésén)