Bezár

Magyar Egyházzene Folyóirat – XX. évfolyam

XX. évfolyam – 1. szám

 • Szent Gergely pápa: Vízkereszti homíliájából — a csillagjóslásról (Ford. Martin Judit)
 • Cassian Folsom OSB: Az egyetlentől a sok kánonig. Hogyan történt és miért? (Ford. Kátai Katalin)
 • Bányai Viktória: Askenáz és szefárd ejtés és liturgia Magyarországon
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — I. Bevezető gondolatok
 • Déri Balázs: Krónika és liturgia
 • Szabó Ferenc János: Templomi énekektől a „Templomi kar”-ig. Vallásos énekek magyar hanglemezen (1900–1920)
 • Szoliva Gábriel OFM: Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — I. Az új forrás leírása és antifónáinak elemzése
 • Rudolf Krisztina: Többszólamú olvasmányok a liturgiában
 • A vízkereszti tropár Szentendrén (Közli: Déri Balázs)
 • Török József: A Király és katonája
 • Déri Balázs: Török József homíliájának retorikai elemzése
 • Guzsik Tamás: Zarándoklatok, zarándokhelyek ― II.
 • Balogh Piusz OPraem: Népzsolozsma-misszió a Hit Évében
 • Déri Balázs: A „régi rítus” (forma extraordinaria) hírei
 • Kertész Attila: A debreceni evangélikus gyülekezet kántora
 • Wagner Szilárd: A lajoskomáromi evangélikus templom orgonájának felújítása
 • Bódiss Tamás: Intonációk a Nagytemplomból. Sepsy Károly szolgálata
 • Hoppál Péter: A magyar protestáns passió (Mesterművek bemutatása)

XX. évfolyam – 2. szám

 • Geleji Katona István (1589–1649) erdélyi református püspök: Virágvasárnapi prédikáció
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — II. Módszerek és forráshasználat
 • Szoliva Gábor OFM: Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből — II. A himnárium jellemzése
 • Bódiss Tamás: Lajtha László, a református egyházzenész
 • Vikárius László: Resurrexi. Szent Ágoston és a húsvéti introitus
 • Az 1. hangú virágvasárnapi tropár Szentendrén (Közli: Déri Balázs)
 • Erich Türk: Újabb adatok Észak-Erdély orgonáiról
 • Hafenscher Károly: Kimegy a Magvető
 • Déri Balázs: Hafenscher Károly igehirdetésének retorikai elemzése
 • Guzsik Tamás: Virágvasárnap, nagyhét
 • Guzsik Tamás: Mikor is van húsvét?
 • Dankó Borbála: A kismarosi templom alakuló gyermekszkólája
 • Zászkaliczkyné Mirák Katalin: A rákoskeresztúri evangélikus gyülekezet kántora
 • Trajtler Gábor: Száz éve született három egyházzenészünk
 • Kamp Salamon: Luther zenefelfogása
 • Wagner Szilárd: A szombathelyi evangélikus gyülekezeti terem új otthonra talált orgonája
 • Bódiss Tamás: Magyarság és európaiság. Protestantizmus és istentiszteleti nyelvhasználat
 • Enyedi Pál: Megújult az óbudai református templom orgonája
 • Medgyesy S. Norbert: Jáki Sándor Teodóz OSB (1929–2013). Karvezető, tanár, előénekes bácsi, a moldvai csángók apostola
 • Horváth Dori Tamás OSB: Búcsúztató Jáki Sándor Teodóz temetésén
 • Bíró László püspök: Búcsúztató beszéd Jáki Sándor Teodóz temetésén
 • Déri Balázs: A kacsikai „bucsusok”
 • Keresztmetszet az egyházi énekkarokról a Magyar Egyházzenei Társaság kórustalálkozóin (Összeállította: Déri Balázs)

XX. évfolyam – 3. szám

 • Dietrich Bonhoeffer: A hátrahagyott ajándékok (Ford. Déri Balázs)
 • Hafenscher Károly: A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései
 • Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása — III. Virágvasárnap a középkori Magyarországon
 • Józsa Attila: A benedikcionále mint liturgikus könyvtípus
 • Kovács Andrea: Gaude felix Hungaria? Szent Ilona/Heléna magyarországi kultuszáról
 • Déri Balázs: Sprevit thorum coniugalem. A Szent Imre-Alleluja egy intertextusa
 • Kecskés Mónika: Liszt és a pesti ferences templom. A XIX. század egyházi zenéje a pesti ferences templomban
 • Papp Ágnes: „Toni chorales”. Rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után
 • Kiss Gábor: Az Ulászló-graduále utóélete az újabb kutatások fényében
 • Az áldozócsütörtöki tropár Szentendrén (Közli: Déri Balázs)
 • Angus Ritchie: Mennybemeneteltől pünkösdig — reflexió (Ford. Varga Benjámin)
 • Déri Balázs: Angus Ritchie prédikációjának retorikai elemzése
 • Varga László: Samuel Scheidt vokális és billentyűs Magnificat-feldolgozásai (Mesterművek bemutatása)

XX. évfolyam – 4. szám

 • Jeruzsálemi Szent Cirill: A megkeresztelkedőkhöz (Ford. Hanula Gergely)
 • Ittzés János: Krisztus-központúság és a kereszt teológiája az evangélikus istentiszteletben. Nem előadás, hanem vallomás az istentisztelet misztériumáról
 • Kovács Ervin Gellért OPraem: XVI. Benedek (Joseph Ratzinger), a homo liturgicus
 • Joseph Ratzinger bíboros: Adventi gondolatok
 • Pap Ferenc: Liturgikus teológia és hangsúlyainak hiánya a református egyházban
 • Földváry Miklós István: Az ókeresztény liturgia — avagy hogyan ne írjunk liturgiatörténetet
 • Göblyös Péter: Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858–1913). Halálának 100. évfordulóján
 • Dalos Anna: Talált tárgyak és zeneszerzés-történeti paradigmaváltás. Jeney Zoltán Halotti szertartás-ának születése (1987–2005)
 • Lehoczky Mária Magdolna: „… újat és ót …” előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából. A beszédről és az éneklésről
 • Ullmann Péter Ágoston OPraem: A liturgikus ének és a népének szerepe a hitoktatásban
 • Zelliger Erzsébet: Nagyszombati Agendarius. Magyar nyelvű szertartási betétek az esztergomi rítusból 1583, 1596. Sajtó alá rendezte, szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Fekete Csaba. (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár. Kiadványok 11. Szerk.: A. Molnár Ferenc) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2011. (Szemle)
 • Szabó László: Élet vagy halál
 • Déri Balázs: Szabó László keresztelési beszédének elemzése
 • Geréd Vilmos: Kántorképzés az Erdélyi Főegyházmegyében
 • Kovácsné Tégen Sára: Az aszódi evangélikus gyülekezet kántora
 • Bódiss Tamás: Kálvin és a zene. Az újragondolás időszerűsége és szükségessége
 • Bódiss Tamás: El-bémégyünk… Református múltunk egy kivételes dokumentuma