Bezár
Kezdőlap Online könyvesbolt Musica Sacra Hungarica Hock Bertalan – Enyedi Pál: A Pazsiczky-hagyaték

Hock Bertalan – Enyedi Pál: A Pazsiczky-hagyaték

4 500 Ft

Leírás

Rajzok és dokumentumok egy XVIII–XIX. századi felső-magyarországi orgonaépítő műhelyből

A XVIII. század közepén a Trencsén vármegyei Rajecen a Pazsiczky család tagjai alapították a korabeli Magyarország egyik jelentős orgonaépítő műhelyét, amelyben négy nemzedéken át, a XIX. század végéig mintegy kétszáz új hangszer készült. A család közelmúltban felbukkant, közel 80 darabos hagyatéka nemcsak a műhely, hanem egyúttal a honi orgonaépítészet történetének is kiemelkedő jelentőségű dokumentuma. A XIX. század vége előtti időből nem ismert más hasonló hazai gyűjtemény.

A hagyaték legkülönlegesebb része a XIX. század folyamán keletkezett közel félszáz ajánlati orgonarajz. Ezeken jórészt olyan orgonaszekrények ábrái sorakoznak, amilyenek a műhelyben már a XVIII. század utolsó harmadában is készültek. Így e lapok bemutatják a család szinte teljes bútorműves tevékenységét, s egyben tanúsítják a késő barokk hagyomány továbbélését a XIX. század végéig.

A dokumentumok között található az 1757-ben megkezdett, de később elkallódott szlovák nyelvű műjegyzék egy XIX. századi kéziratos másolata és kiegészítése, melynek elemzése először ad pontos képet a műhely tevékenységének változásairól és területi kiterjedéséről.

Családi iratok segítségével sikerült a rajeci anyakönyvekből azonosítani az orgonaépítők többségét, és vázlatosan megrajzolni az eddig ismeretlen Pazsiczky-családfát.

A gyűjtemény leírása és legtöbb darabjának képe egy magyar, szlovák és német nyelvű albumban, az LFZF Egyházzenei Kutatócsoportja által 2017-ben elindított Musica Sacra Hungarica sorozat harmadik köteteként jelent meg (200 oldal, 67 színes és 13 fekete-fehér kép, A4-es formátum, kemény táblás, fűzött kötés, ISSN 2498-9185, ISBN 978-963-7181-60-3).


Pozostalosť rodiny Pažických.

Kresby a dokumenty z organárskej dielne pôsobiacej na Hornom Uhorsku v 18. – 19. storočí

Z obdobia spred konca 19. storočia, kedy sa začala rozvíjať továrenská výroba organov, bolo zatiaľ známych len niekoľko dokumentov z pozostalosti organárskych majstrov z Uhorska. 43 V našej publikácii sme mali možnosť predstaviť nedávne objavenú rozsiahlu pozostalosť s vyše 80 dokumentmi, ktoré pochádzajú z štvorgeneračnej rodinnej dielne, fungujúcej v 18. a 19. storočí, a ktoré boli obohatené o neskoršie rodinné dokumenty.

Dielenská kniha informuje o zmenách vo výkone dielne a skoro o všetkých vyrobených, medzičasom však väčšinou zničených nástrojoch. Vďaka teraz publikovanému odpisu originálnej dielenskej knihy je už dávnejšie uverejnený zoznam doplnený o nové údaje.

Z 18. a 19. storočia sú z územia Uhorska zachované mnohé kresby organov ako súčasti ponuky, zatiaľ však nebola objavená väčšia zbierka, podobná rajeckej, ktorá by podávala svedectvo o nábytkárskej činnosti dielne po takú dlhú dobu. Skoro päťdesiat kresieb prospektov pochádza z posledných sto rokov činnosti organárov Pažických. Na početných kresbách možno sledovať, že v rajeckej dielni pri plánovaní organových skríň využívali rôzne varianty niekoľko formálnych prvkov, čo zabezpečilo variabilitu, zároveň však uľahčilo výrobu skríň. Prospekty v 18. storočí sú ovplyvnené aktuálnym prevládajúcim štýlom, t.j. rokokom a barokom, na skriniach z 19. storočia sa objavujú tie isté štýlové prvky – čo je z hľadiska súdobého umenia prejavom zastaraného vkusu.

Na záver môžeme konštatovať, že pomocou niektorých rodinných dokumentov zbierky a matričných kníh sa podarilo identifikovať väčšinu organárskych majstrov a aspoň vo veľkých črtách nakresliť rodokmeň Pažických.


Der Pazsiczky-Nachlass.

Zeichnungen und Dokumente einer oberungarischen Orgelwerkstatt im XVIII. und XIX. Jahrhundert

Aus dem Nachlass von Orgelbauern in Ungarn vor Ende des XIX. Jahrhunderts, vor der Zeit der Entstehung des fabrikmäßigen Orgelbaues, sind bisher nur wenige Dokumente bekannt. 43 In unserem Band stellen wir eine umfangreiche, aus fast 80 Teilen bestehende und vor kurzem aufgetauchte Hinterlassenschaft vor, welche aus einer bedeutenden, im XVIII. und XIX. Jahrhundert über vier Generationen bestehenden Familienwerkstatt stammt und durch spätere Familiendokumente ergänzt wurde.

Das erhaltene Orgelverzeichnis unterrichtet uns über die Veränderungen der Leistungskraft der Werkstatt sowie über alle ihre heute vorwiegend schon zugrunde gegangenen Instrumente. Die nach dem Original hergestellte und jetzt veröffentlichte Kopie ergänzt die bereits früher in gedruckter Form erschienene Liste durch neue Angaben.

Aus dem Ungarn des XVIII. und XIX. Jahrhunderts sind recht viele Zeichnungen zu Orgelbau-Angeboten bekannt. Indessen ist bisher keine größere Sammlung mit der aus Rajec zu vergleichen, welche über einen längeren Zeitraum die Wandlungen der Prospektgestaltung in einer Werkstatt dokumentiert. Die beinahe fünfzig Prospektzeichnungen umfassen das gesamte letzte Jahrhundert der Orgelbau-Tätigkeit der Pazsiczkys. Auf den zahlreichen Zeichnungen kann man

gut verfolgen, dass die Rajecer Gehäuse im Baukastenprinzip entworfen wurden, was einerseits die Vielfältigkeit gewährleistete und andererseits die Produktion der mannigfaltigen Orgelgehäuse vereinfachte. Während die Prospekte des XVIII. Jahrhunderts den gerade vorwaltenden Stilen des Rokokos und Spät-Barocks nachgehen, erscheinen auf den meisten Gehäusen des XIX. Jahrhunderts die gleichen Stile – den längst überholten Geschmack in der Kunst der Gegenwart bewahrend.

Abschließend ist es mithilfe einiger Familiendokumente gelungen, aus den Kirchenbüchern die Mehrheit der Orgelbauer zu identifizieren, und – zumindest skizzenhaft – den Stammbaum der Familie Pazsiczky zu zeichnen.

(200 Seiten, 67 farbige und 13 schwarz-weiße Abbildungen, Format A4, Fadenheftung, ISSN 2498-9185, ISBN 978-963-7181-60-3.)


Bestellen hier


Musica Sacra Hungarica 3.

A Musica Sacra Hungarica a magyar egyházi zene írásos és tárgyi emlékeit a középkortól a 19. század végéig bemutató kiadvány-sorozat, mely egy, a mainál szélesebb földrajzi körzet örökségéből válogat. A dokumentumok között a mai Magyarországon őrzött vagy készült források mellett külföldi könyvtárak magyar eredetű vagy hazai rendeltetésű anyagai is megjelennek. A sorozatban műfajok kritikai dallam- és szövegkiadásai, magyarországi történetüket feldolgozó monográfiák, középkori kéziratok facsimile vagy átírt közreadásai, forráskatalógusok, műjegyzékek egyaránt helyet kapnak.