Bezár

Egyházmegyei Kántorképző – Székesfehérvár

Az Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam eseményei az elmúlt egyházi évben
(2012. december – 2013. november vége)

A kántorképző tanfolyam hallgatói alapos képzést kapnak mind elméleti, mind pedig gyakorlati téren. Rendszeresen részt vesznek, és énekelnek szentmiséken és egyéb szertartásokon, minden hónapban egy alkalommal (általában a hó 3. vasárnapján, de ha egy aktuális ünnep úgy kívánja, az ünnepre való tekintettel az éneklést arra a napra helyezzük át.) Az elméleti órákon történő alapos felkészülés után következik az ismeretek gyakorlatba történő átültetése. Nem elegendő az elméleti ismeretek formális elsajátítása, hanem fontos a kántor-jelöltek gyakorlati felkészítése. A kiválasztott énekek összeállítása az órákon a liturgikus szabályok szigorú betartásával történik. (direktórium) Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a szentmisére kiválasztott énekek, mind tartalmilag, mind pedig liturgiailag illeszkedjenek az aktuális cselekményhez. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a kiválasztott énekek típusai megfelelő arányban kerüljenek be a szentmisébe. (gregorián propriumok, esetleg ordinárium, többszólamú motetták, és olyan népénekek, amelybe a szentmisén résztvevők is be tudnak kapcsolódni)

Az utóbbi időben már nemcsak a havi liturgia-gyakorlatokon vesznek részt a Bazilikában, hanem egyre több alkalommal hívják meg a tanfolyam hallgatóinak kórusát vidéki falvakba különböző alkalmakra. Az elmúlt években már énekeltünk Tatabányán, a felsőgallai templomban és Ercsiben. Mindkét alkalommal egy-egy húsvéti vasárnapon. Egy másik alkalommal, pedig Úrhidán. Ez utóbbi nem liturgikus szolgálat volt, hanem a közösségi házban Advent III. vasárnapjának délutánján karácsonyi énekléssel, műsorral örvendeztettük meg a helybelieket.

Az elmúlt évben három alkalommal kaptunk meghívást az egyházmegye különböző plébániáira. A meghívást kántorképzőnk hallgatóján keresztül a plébános küldte. Kialakult az a szokás, hogy a korábban végzett hallgatók, akik közül többen már működő kántorok, is meghívásban részesülnek. Örömmel járnak vissza, akár az egyházmegye legtávolabbi részeiből (Tatabánya, Érd, és Budapest).

 1. 2013. május 28.-án, Húsvét 5. vasárnapján, Lovasberényben,
 2. 2013. június 16.-án, Évközi 11. vasárnap, Perkátán a Karitász-nap és a ministránsok
 3. 2013. szeptember 29.-én, Söréden a templom búcsúnapján (Szent Mihály főangyal), a fogadalomtétele alkalmából, szentmisét megelőző szentségimádáson is énekeltünk.

Mindhárom helyen a helybeliek igen nagy szeretettel, és örömmel fogadtak mindannyiunkat. Az ünnepi szentmiséket részvételünkkel és szolgálatunkkal színvonalassá, ünnepélyessé tettük. Mindhárom alkalommal sikerült a helybelieknek útravalót adni. Ennek különösképpen Perkátán volt jelentősége, ahol a szentmisén az ottani énekkarral együtt énekeltünk, és tapasztalatainkat átadtuk nekik. Büszkén kijelenthetjük, hogy az énekkar vezetője, szintén a kántorképző tanfolyam hallgatója volt.

A felsorolt alkalmakon kívül nagyobb szabású, bonyolultabb szertartásokon is énekelünk. Ez évente három alkalmat jelent. Mindháromszor az egyházmegye papságával koncelebrált püspöki szentmiséről van szó.

 1. Nagycsütörtök délelőtt – Krizmaszentelési szentmise
 2. 2013. június 24. Papszentelés
 3. 2013. november 25. A Bazilika felszentelésének évfordulója

Ez utóbbi szentmisén a jelenlegi, és a már végzett hallgatók a Bazilika Szent Cecília énekkarával együtt működnek közre.

A Szent Cecília kórus a Bazilikában a ½ 11-es szentmiséken énekel a kiemelt egyházi ünnepeken kívül is:

 • 2013. február 2.–án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.
 • 2013. február 28.-án, hálaadó szentmise keretében XVI. Benedek pápa szolgálatáért.
 • A virágvasárnapi passiót, továbbá a nagyheti szertartásokat szintén a Szent Cecília énekkar látta el.
 • 2013. november 25.- én a Bazilika felszentelésének évfordulóján a Szent Cecília énekkar, és a kántorképző jelenlegi és korábban végzett hallgatói együtt alkotják az összevont, alkalmi kórust.
 • 2013. december 15. – habár ez már az elkövetkező, új egyházi évben lesz – karácsonyi éneklést tervezünk Gánton.

A szentmiséken előszeretettel alkalmazzuk a gregorián népéneket, mind az ordináriumok, mind a propriumok tekintetében. A Missa de Angelist, és a Missa Mundi gregorián népmisét évente többször is énekeljük. Más ünnepi alkalmakkor pedig Kodály: Magyar miséjét, vagy Lotti: dór-miséjét vesszük.

Többszólamú motetták tekintetében pedig Liszt, Mozart, Anelio, Arcadelt, Lotti és J. S. Bach műveit szólaltatjuk meg.