Bezár

Gödöllői Kántorátus

A Gödöllői Kántorátus 2009 márciusa óta a Gödöllői Premontrei Perjelség támogatásával működő, Zeneakadémiát végzett vagy végző, gyakorló egyházzenészekből álló, rendszeres liturgikus szolgálatot vállaló, 10–12 fős professzionális liturgikus kórus. Művészeti vezetői: Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Praem.

A kántorátus legfőbb feladata, hogy Gödöllő város különböző templomaiban (Szentháromság-plébániatemplom, Kastély-templom, Premontrei-plébániatemplom, Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika) hétről-hétre, a nyár kivételével minden csütörtökön liturgikus szolgálatban, a nép részvételével megtartott vesperásokat vezessen magyar és latin nyelvű gregorián tételekkel, 16–17. századi polifón kompozíciókkal díszítve, gyakran orgonakísérettel. Időnként szentmisék magas színvonalú előéneklését is vezeti, egyéb alkalomszerű liturgikus ünneplések énekes irányítását is vállalja különféle helyeken, valamint koncertszerű előadásban is bemutatkozott már. Résztvett egyházzenei doktori diplomahangversenyeken, komoly része volt a „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM elkészítésében, és szerepet vállalt a „Népzsolozsma-misszió a Hit évében” program megvalósításában.

A Gödöllői Kántorátus eddigi ötéves szolgálata alatt mintegy 200 vesperáson énekelt, és öt alapító tagját lassan változó összetételével mindeddig megtartotta. A kántorátus folyamatos működését adományok és a Gödöllői Premontrei Perjelség támogatása biztosítja.

http://kantoratus.premontrei.hu/