Bezár

Szent István Énekes Iskola

Szent István Énekes Iskola

(Schola Cantorum Sancti Stephani)

Az énekes iskola 1998-ban kezdte meg működését a Szent István Bazilika szomszédságában, az V. kerületi Szent István Általános Iskola ének-egyházzene tagozataként. (Az iskola jelenlegi címe: 1054 Budapest, Szemere u. 3.)

Alapító tanára Kocsis Csaba, jelenlegi tanárai: Geráné Czifra Orsolya és Patay Péter.

A kezdetben kis létszámú csoportok után 2008 óta a tagozaton önálló énekes iskolás osztályok indulnak. A Szent István Énekes Iskola létszáma 2012-ben 120 fő.

Az ének-egyházzene tagozatos gyerekek heti 4 tanórában tanulnak ének-egyházzenét, melyből kéthetente egy óra a közös liturgikus gyakorlat (alsó tagozat: szexta, felső tagozat: laudes a Szent István Bazilikában), a másik héten pedig egy óra népének osztályonkénti bontásban. Emellett a kicsik heti egyszer, a nagyok heti kétszer kóruspróbán vesznek részt.

A heti liturgikus gyakorlatokon felül az énekes iskola liturgikus szolgálatot lát el a Szent István Bazilikában és a Szervita téri templomban vasárnaponként csoportbeosztás szerint, havi egy-egy alkalommal.

A gyerekek heti, kétheti rendszerességgel kiscsoportos, illetve egyéni hangképzésen vesznek részt, mely alkalmat ad az egyéni fejlődésre és egy másfajta dalirodalmi repertoár megismerésére.

A kórusok önálló programjaik (saját szervezésű hangversenyek és külső felkérések) mellett természetesen közreműködnek az iskolai ünnepélyeken, valamint részt vesznek kerületi szervezésű rendezvényeken is (pl. Éneklő Ifjúság hangversenyek). Felsős kórusunk rendszeres résztvevője az Országos Rajeczky Benjamin Gregorián Versenynek.

Minden évben megszervezzük a hagyományos kórustábort, mely lehetőséget teremt a kikapcsolódásra és a tanulásra egyaránt, és kiváló alkalom az énekes iskolás közösség erősítésére, építésére.

A Szent István Énekes Iskola működéséről a http://enekesiskola.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.