Bezár

Antiphonale Varadinense s. XV (1-3 kötet)

18 000 Ft

Leírás

Musicalia Danubiana 26/1-3, szerk. Gilányi Gabriella és Szoliva Gábriel. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2019

A középkori váradi székesegyház díszkódexének hasonmás kiadása kritikai jegyzetekkel és tanulmányokkal három kötetben, magyar és angol nyelven:

  • Vol. I Proprium de tempore. Index cantuum cum apparatu critico
  • Vol. II Proprium de sanctis et commune sanctorum. Index cantuum cum apparatu critico
  • Vol. III. Tanulmányok

A váradi székesegyház hatalmas méretű, gazdagon illuminált és végigkottázott zsolozsmakódexe, a Váradi („Zalka”) Antifonále a 15. század utolsó harmadában készült Filipecz János váradi püspök, Corvin Mátyás diplomatája megrendelésére. A kéziratot külföldi műhelyben másolták: díszítése, pompás miniatúrái és kottaírása korabeli cseh mesterek munkája. Tartalmával, az officium divinum énekkészletének meghatározott rendszerbe foglalásával, mintegy 1600 lejegyzett dallamával azonban a késő középkori váradi liturgikus és zenei hagyomány egyedülálló emléke.

Kihasított és földarabolt pergamenlapjait a 16. század végétől mintegy 100 éven át használták kéziratok és nyomtatványok bekötésére, könyvek kötéstábláinak megerősítésére. A kiadvány a győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyűjteményében őrzött megcsonkított törzskódex közreadása mellett rekonstruálja a ma 3 ország 12 városának 19 gyűjteményében föllelhető 62 töredékes kódexlapot, beillesztve őket az antifonále eredeti rendjébe. A 3. kötet magyar és angol nyelvű tanulmányai a kódex keletkezésének körülményeit és hátterét, a töredékekből kirajzolódó középkori és kora újkori itineráriumát, kutatástörténetét, végül tartalmának liturgiai és zenei elemzését kínálják – összefoglalva a mintegy 10 éves kutatómunka eredményeit.