Bezár

Magyar Egyházzene Folyóirat – XXIII. évfolyam

XXIII. évfolyam – 1. szám

 • Nareki Szent Gergely: Tengerkék szemei (Աչքն ծով ի ծով) (Ford. Weöres Sándor)
 • Földváry Miklós István: Vízkereszti vízszentelés a görögök szokása szerint
 • Richter Pál: Tota pulchra es Maria. Egy újkori antifóna a népi emlékezetben
 • Kormos Gyula: Egyházi területi orgonanyilvántartás célja, létrehozása, fenntartása és hasznosítása
 • Méhes Balázs: Kosóczki Tamás: Magyar orgonatervező-szakértők diszpozíciói a XX. század első felében. Tóth Sándor Attila (szerk.): Értekezések, tudományos dolgozatok, 22. Eötvös József Főiskola, Baja 2014. 332 o. (Szemle)
 • „…az sem lesz mindegy, hogy mit éneklünk!”
 • Balogh P. Piusz OPraem: A Premontrei Kántorátus
 • Kalocsay Ferenc: Életutam
 • Hajdók Judit: A tarpai „Hősök orgonája” újjáépítése
 • Török József: Dobszay László és a népnyelvű zsolozsma
 • Hafenscher Károly: Dobszay László, az ökumenikus ember
 • Tőkés Tünde: Dobszay László és a templomi szkólák
 • Bubnó Tamás: Az énekesiskola
 • Enyedi Pál: Dobszay László és az Egyházzene Tanszék
 • Madas Edit: Dobszay László és a liturgikus latin nyelv
 • Földváry Miklós István: Dobszay László, a liturgiatörténész
 • Földes Imre: Dobszay László, az iskolatárs és kortárs
 • Sárosi Bálint: Dobszay László, a népzenekutató
 • Magyar Margit: Dobszay László és a hazai szolfézsoktatás
 • Jeney Zoltán: Dobszay László és a zeneszerzés
 • Farkas Zoltán: Dobszay László esete Istvánffy Benedekkel (s nekem mindkettejükkel)
 • Wilheim András: Bécsi klasszika — és azon is túl
 • Nicholas Clapton: Dobszay László, az előadóművész
 • Vikárius László: Dobszay László „Bartókja”
 • Papp Ágnes: Papp Géza 100. Két tanév a csíksomlyói tanítóképzőben

XXIII. évfolyam – 2. szám

 • Zvonarics Mihály (1570–1625) evangélikus püspök: Húsvéthétfőre való evangéliomnak magyarázatja
 • Nacsinák Gergely András: A liturgiatudomány mint szolgálat. Gondolatok Ióannisz Fundúlisz munkásságáról
 • Fekete Ágnes: Liturgia és idő
 • Földváry Miklós István: A „magyar” hamvazószerda változatai és eredete
 • Déri Balázs: Az Esztergomi benedikcionále zsolozsma-lekcionáriuma IV.
 • Pálóczy Krisztina: Szenci Molnár Albert zsoltárkönyvének újabb kiadása a Nemzeti Könyvtár sorozatban
 • Bódiss Tamás: A genfi zsoltárok közlésének zenei kérdései
 • Draskóczy László: Az ismétlőjel helytelen értelmezése az egyházi és világi zenében
 • Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció levele a püspöki konferenciákhoz az „Isten nevéről” (Ford. Rihmer Zoltán)
 • Márk Attila — Enyedi Pál: Orgonák az unitárius Háromszék-Felsőfehéri Egyházkörben — II. Az egyházkör orgonái
 • Kertész Botond Kántorportré
 • Bódiss Tamás (szerk.): Egyházi ének az iskolákban
 • A reformáció énekkincsének hazai apostola: Kobzos Kiss Tamás (1950–2015)
 • Déri Balázs: Mit énekeljen az Egyház? (Vita)
 • Hanula Gergely [A „szent nyelvek” fordítása mint nyelvészeti kérdés, különös tekintettel az újszövetségre] (Mesterművek bemutatása)
 • Földváry Miklós István: Opponensi vélemény Hanula Gergely: A „szent nyelvek” fordítása mint nyelvészeti kérdés, különös tekintettel az Újszövetségre című doktori értekezéséről

XXIII. évfolyam – 3. szám

 • Ourous
 • Enyedi György (1555-1597) unitárius püspök: A Szentlélek küldése
 • Déri Balázs: A római rítus a vallások hátterén
 • Frigyesi Judit: Zene és szent szöveg a zsidó imában
 • Földváry Miklós István: Survival vagy revival? – Zsidó elemek a római liturgiában
 • Déri Balázs: Omne donum perfectum. A Nagyobbik Szent István-legenda liturgikus-bibliai idézetei
 • Kovács Andrea: Szekenciák a középkori Magyarországon – V. Kontrafaktumok 3.
 • Szabó Balázs: Hommage à M. Reger – Gárdonyi Zsolt orgonaművének elemzése
 • Katolikus Kántorlapok
 • Evangélikus Kántorlevél
 • Református Kántor
 • Fekete Anikó – Luther-kortársak énekei az 1982-es Evangélikus Énekeskönyvben (Mesterművek)
 • Hírek / Tituli vommentationum

XXIII. évfolyam – 4. szám

 • Az ősök tiszta hagyománya
 • Stánkovátsi Leopold (1742-1789?) ferences szerzetes: A házasság szentségéről
 • Kovács Ervin Gellért OPraem.: A liturgia a II. vatikáni zsinat tükrében
 • Déri Balázs: Az eszményi napszaki himnuszciklus
 • Földváry Miklós István: A házasságkötés rítussora a magyar hagyományban
 • Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon – VI. Kontrafaktumok 4.
 • Balogh Lázár: Egykívételes orgona Polgáron
 • Göblyös Péter: A Mátyás templom Ének- és Zenekarának repertoárja a Bárdos Lajos működésének idején
 • Katolikus Kántorlapok
 • Református Kántor
 • Dávid István: Teremtés
 • Zsizsmann Ilona: Szűknek bizonyultak a Szent Mihály-templom padsorai (Gondolatok Haydn A Teremtés oratóriumának előadásáról)
 • Hírek- Tituli commentationum