Bezár

Breviarium Strigoniense: Proprium de Tempore post Pentecosten / in Aestate

A jelen kötet öt év után folytatja az esztergomi breviárium kottás kiadásának sorozatát. A 7., utolsó előtti kötet pünkösd, pünkösd nyolcada, Szentháromság-vasárnap, Úrnapja és az úrnapi nyolcad teljes anyagát tartalmazza, kiegészítve Úrnapjának a XIII. századi Breviarium notatum Strigoniensében fönnmaradt, régebbi zsolozsmájával és két, Zágrábban újonnan föllelt himnuszával, amelyek ugyan nem magyar hagyományt képviselnek, de vélhetően az ünnep himnuszainak legkorábbi kottás lejegyzései.

A nyár-eleji nagy ünnepek után megjelent az évközi idő nyári-őszi szakaszát közlő kötet is, amellyel végre lezárul a temporále (időszaki rész) kiadásának monumentális vállalkozása.

A teljes anyag közel 1500 oldal: ilyen teljes, az egész évet és a matutínumok anyagát is magába foglaló kottás zsolozsmakiadás eddig világviszonylatban sem létezett. Reméljük, hogy a szentekről szóló, közös és votív zsolozsmák kiadására is marad időnk és erőnk. 

Megrendelhető webshopunkból 2000ft-os áron.