Bezár

TELEGDI, MOSSÓCZY ÉS AZ AGENDARIUS

Rítusok, népnyelvűség és lelkipásztorkodás a XVI. század végi Magyarországon

Az MTA–ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport konferenciája

2022. október 13., csütörtök
ELTE–BTK Trefort-kerti kampusz
1081 Budapest, Múzeum körút 4., F épület, I. emelet, Kodály-terem
https://www.facebook.com/events/5608881505842571

Amint Bartók Zsófia megfogalmazta, a magyar középkor vallásos népnyelvűségét két halotti beszéd szegélyezi. Az első a Pray-kódex közismert Sermo super sepulcrum-a a XII. század végéről. A második a Telegdi Miklós Agendarius-ának második, 1596-os kiadásához csatolt Temetéskor való prédikáció. A történet elejéről esik több szó, de a vége sem érdemel kevesebb figyelmet. A közel évtizedes munka után most megjelenő, első modern Agendarius-kiadás a XVI. század végi Magyarország zaklatott mindennapjaiba enged betekintést. Telegdi Miklós és Mossóczy Zakariás püspökök, a kötetben közölt szövegek szerzői-szerkesztői elszánt ellenreformátorok, ugyanakkor bátor reformerek voltak. Művük és lelkipásztori mentalitásuk sajátos zárványt képez az évszázadokig élő középkori és a szintén évszázadokig érvényes Pázmány-féle rituálehagyomány között. Konferenciánk az érintett területek avatott képviselőinek segítségével járja körül művük szinte minden vonatkozását, majd ünnepélyes bemutatón nyújtja át a friss kötetet a nagyközönségnek.