Bezár

2022. év 3. hírlevele

Kedves Olvasók! Kedves Tagtársak!

Idei harmadik hírlevelünkben mindenekelőtt a szerveződő őszi konferencia meghívóját szeretnénk közzétenni.

Társaságunk 2022. szeptember 23–24-én “Liturgia és művészet” címmel konferenciát rendez Budapesten az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva.

Néhány cím az előadások témái közül:

Szent és profán – “Képzavar” – Egyházatyák a zenéről – Liturgia és az igehirdetés művészete – Puritanizmus vagy művészet? – Mi történt a reneszánsz és a barokk között a zenében? – 17. századi barokk liturgikus orgonazene – Az orgona teológiája

Néhány név az előadók közül:

Alácsi Ervin János (katolikus teológus), Czétényi Gellért (irodalomtörténész), Déri Balázs (költő,műfordító), Enyedi Pál (orgonaművész), Földváry Miklós (liturgiatörténész), Hafenscher Károly (evangélikus teológus), Lőrincz Zoltán (művészettörténész, teológus), Pap Ferenc (református teológus), Sándor László (zeneszerző), Varga Ferenc (szobrász)

A konferenciát órómai énekes mise, protestáns istentisztelet nyitja, majd közös ökumenikus vesperás zárja.

A liturgikus alkalmak szabadon látogathatók, ám a konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött.

Konferenciánk védnöke: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

További tájékoztatás, program pontosítás folyamatosan a honlapunkon.

A konferencia első napján, péntek este a Magyar Egyházzenei Társaság régi és új tagjait várjuk a Magyar Egyházzene folyóirat XXV. évfolyamának bemutatójára és találkozóra. A honlapon már olvasható kötet ekkor kerülhet könyv alakban is kezünkbe, melyből önköltségi áron saját példányt is lehet majd vásárolni. Nagyon szeretnénk, ha erre az esti programra, mely állófogadással zárul, mindenki eljönne, aki valamikor a társaság aktív tagja volt, konferenciáinkon részt vett, illetve Egyházzene Tanszékünkön tanult, tanított. Távolabbról érkezőknek szálláskeresésben is igyekszünk segítséget nyújtani. Legyen ez új kezdet az elmúlt évek többféle megterheltségét, nehézségét, behatároltságát követően!

Sok területen kezdtünk újat az elmúlt két és fél évben. Korábbi elnökünk, Balogh P. Piusz atya lemondását követően 2020 január folyamán a társaság aktívabb vezető tagjaival vitattuk meg a továbblépés kérdéseit. Ekkor még nem sejtettük, hogy március közepén – a koronavírus járvány beköszöntével – teljes leállás következik. E napokban, 2020. január 24-én hunyt el 74 éves korában Török József atya, egyháztörténész, egyetemi tanár, pápai prelátus, címzetes prépost, az Ecclesia Szövetkezet elnöke, társaságunk aktív tagja. 2020 februárjában még megvalósult Dobszay László 85. születésnapjának vigíliáján a Dobszay 85 – Schola Hungarica 50 – Egyházzene Tanszék 30 címmel szervezett ünnepség, valamint a másnapi szentmise.

A koronavírus első nagy hullámát követően a nyár folyamán térhettünk vissza a társasági élet újraindítására, de ősszel újabb veszteségként éltük meg, hogy Kormos Gyula tagtársunk a világjárvány áldozata lett. Szakmai örökségét lehetőségeink szerint igyekszünk megbecsülni és folyamatosan közzétenni.

2020-ban szeptemberében Gödöllőn tartottuk meg éves találkozónkat társasági nap formájában. Fő témaként folyóiratunk múltját és jelenét vitattuk meg. Döntés született az olvasható és témák, címszavak szerint kereshető digitalizálásról, az évkönyvként megvalósuló folytatásról, valamint ez alkalommal került sor az új elnökség megválasztására.

Az elmúlt szűk két évben igyekeztünk újragondolni a társaság működésének célját, összhangba hozva a mai helyzettel, elvárásokkal, lehetőségekkel. Korábban is írtam már róla, de idézzük fel most szó szerint! Társaságunk alaptevékenysége, hogy „tagjai egymást támogassák egy színvonalas egyházzenei gyakorlat megőrzésében és továbbfejlesztésében; egymást tapasztalatok, zenei anyagok, módszerek átadásával segítsék; az igényes egyházzene ügyét terjesszék, a szakmai tudásszint fenntartásához és emeléséhez hozzájáruljanak; a szakmai és emberi szolidaritás ápolásával tagjaiknak a napi munkában való helytállását segítsék; aktuális egyházzenei ügyekben álláspontjukat kialakítsák és az Egyesületnek kizárólag szakmai tekintélyével érvényesíteni próbálják.”
A cél ma is ez, csupán a lehetőségek változtak. Nem szűkültek, inkább átalakultak ezek, melyeket talán csak fel kell ismernünk, hogy élhessünk velük. Lehet, hogy felszínesebb a digitális kapcsolattartás, melyet a covid-járvány még nagyobb felületen kényszerített ránk. Meg is éreztük ennek negatív hatásait, de más oldalról új lehetőségeket, talán mondhatom így is; új távlatokat kaptunk ezekben a kényszerhelyzetekben.

Mindennek ellenére a személyes kapcsolat ma sem nélkülözhető. Elegünk van a hirdetésekből, a mindent elárasztó reklámokból, a levelezőlistákból és talán ebből a hírlevélből is. (Nem is szeretném túl gyakran küldeni.) Tudom, hogy a konferenciára is csak az fog eljönni, akit ez személyesen érdekel vagy személyes meghívást kapott. Itt van tehát a lehetőség: vigyük szét ennek a programnak a hírét személyes kapcsolatokon keresztül, és találkozzunk – mert reméljük, hogy ezúttal lehet – személyesen is!

Ajánlom honlapunk híreit, a korábbi hírleveleket. Ne feledkezzünk el a tagdíjról! 2019-ben megújult a honlap, a webshop és ezzel a tagsági nyilvántartás is. A webshop oldalán regisztrálva lehet megvásárolni a tagságot, mely évi 2000 Ft jelképes összeg. A tagság automatikus kedvezményként érvényesíthető saját kiadványaink vásárlása esetén, de ne arra gondoljunk, hogy mit kaphatunk ezért, hanem arra, hogy mit adhatunk a társaságért!

Végezetül e nyári hőségben talán érdemes valamilyen hűsítő olvasmányt elővennünk. Hadd ajánljam Barta Zsolt és Déri Balázs írását, mely Skócia egyik legészakibb – ezért leghűvösebb – szigetén élő reformátusok éneklési hagyományáról szól. (Megtalálható a XXIV. évfolyam 2. számának 211–216, illetve 217–218. oldalain.)

Munkatársaim, Werner Ágnes, Déri Balázs és Farkas Domonkos nevében – akiknek ezúton is nagyon köszönöm önzetlen, odaadó munkájukat, Domonkosnak külön is az egész konferencia előkészítését, megszervezését – áldott és békés nyári pihenőnapokat kívánok és azt, hogy jusson idő olyan programokra, melyek évközben nem valósulhatnak meg.

Találkozzunk!

Bp., 2022. július 22.

Bódiss Tamás
elnök