Bezár

Az órómai rítus énekei

KELEMEN ÁRON EGYHÁZZENE MESTERKURZUST TART A ZENEAKADÉMIÁN

A KURZUS IDŐPONTJA:

2022. március 10., csütörtök, 10:00 – 16:00

HELYSZÍN:

Régi Zeneakadémia, 302. terem
(1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.)

A keresztény liturgia kezdettől fogva változatokban él. Magán a latin hagyományon belül is kialakultak változatok. Ezek egyike a római bazilikák ősi gyakorlatát jelentő, úgynevezett órómai rítus. Ez a „klasszikus” gregorián repertoárral sok mindenben egyező, de sajátos zenei anyagot tartalmazó zenei anyag összesen öt kódexben maradt fenn, melyek a 11-13. század
között keletkeztek. Kelemen Áron a fennmaradt órómai graduálé-könyvek zenei anyagával foglalkozik, melyekből az elmúlt évben Graduale Urbis címmel egy hiánypótló, gyakorlatban is jól használható, miseénekeket tartalmazó kiadványt jelentetett meg.
A mesterkurzus témája az a zenei ornamentika, vagyis azok az egyszólamú lejegyzésben ránk maradt liturgikus énekek, amelyek megelőzték a gregorián mise-kompozíciók korát az egyházi évben. Ezeket a tételeket főként az órómai graduálé-könyvekben lehet tetten érni, de hatásuk a gregorián misetételekben sem marad nyom nélkül.

Mesterkurzusomban a kora-középkori hivatásos énekesek kompozíciós technikáival szeretném megismertetni a hallgatóságot
– hogyan működnek a különféle motívumkészletek a kora-középkor zeneiségében,
– hogyan állnak ezek egybe dallammá,
– mekkora az énekes improvizációs szabadsága,
– hogyan alkalmazhatok egy-egy típusdallamot egy-egy szövegre,
– és vajon hogyan jelenik meg mindez az erősen komponált gregorián mise-repertoárban.
Az elméleti előadásokat egy-egy gyakorlati óra követi, amelyben a megismert komponálási elveket mind latin, mind pedig magyar nyelvű szövegeken is alkalmazhatjuk.


Kelemen Áron OSB bencés szerzetespap, teológus a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott Egyházzene (MA) szakon, tanárai voltak többek között Dobszay László és Szendrei Janka. Szakterülete főként a liturgiatörténet és a középkori monodikus énekgyakorlat. Kutatási eredményeit a Magyar Egyházzene folyóiratban publikálta. 2002-ben újjászervezte a Szent Ignác Bencés Templom fiúkórusát, és a rendszeres latin gregorián éneket a liturgiában. Karnagyi működése idején a Collegium Musicum Jaurinense fiúkórus évente 60 liturgikus szolgálata mellett mintegy 150 koncertet adott itthon, Európa számos országában és a tengeren túl is, 2003 és 2017 között pedig 6 önálló albuma jelent meg.  Jelenleg a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium hittanára és a LFZE Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója. Kutatási területe az órómai ének, melynek első praktikus kiadása, a Graduale Urbis 2021-ben jelet meg.