Bezár

TUDOMÁNYOS FÓRUM

CZAGÁNY ZSUZSA
A töredékkutatás fő- és mellékágai.
A Laskói Demeter-kódex boszniai kapcsolata

ELKH BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
február 24. csütörtök, 10 óra

A kora újkori és újkori nyomtatványok, levéltári iratok borítójaként, kötésük megerősítőjeként fönnmaradt középkori kódextöredékek számos tudományág érdeklődésére tarthatnak számot, tudományos vizsgálatuk szinte kötelezően hordozza magában az interdiszciplinaritás igényét és eszköztárát. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne közelíthetnénk feléjük egyetlen tudományterület oldaláról, és ne érhetnénk el eredményeket a kérdésfeltevések és válaszok egy-egy behatárolt körén belül is. Ezek érvényessége azonban korlátozott marad mindaddig, amíg nem erősítjük meg őket a további területek további kérdéseire adott válaszaival, ütköztetve egymással a különböző, olykor ellentmondásos részeredményeket. A többirányú és többszintű kutatás néha meglepő fordulatokat vesz, a kezdeti kutatási főcsapásról nem várt leágazások nyílnak.

Előadásom témájául egy ilyen, a középkori kottás kódextöredékek kutatásának főágáról legombolyodó mellékág szolgál. 2021 szeptemberében munkatársaimmal a horvátországi Šibenik ferences kolostorában az ott őrzött 15. századi magyarországi kéziratot, a Laskói Demeter-kódexet, valamint az ennek kötésében megbújó két 12. századi kottás kódexlapot tanulmányoztuk és digitalizáltuk. Előadásomban azt az oknyomozó folyamatot
mutatom be, melynek során a hordozókézirat tulajdonosi bejegyzéseiből kiinduló vizsgálat a feltáruló tények, események és következményeik láncolatának megismerése folytán túlnőtt eredeti célkitűzésén, s a mellékágként induló csapás egy időre a kutatás főcsapásává vált.

Az eseményt személyes részvétellel tartjuk meg, ám az előadást a Zenetudományi Intézet interneten keresztül Zoom-alkalmazással élőben is közvetíti, valamint a későbbiekben az Intézet honlapján elérhetővé teszi.

Valós idejű közvetítéshez az alábbi linkre kattintva tud csatlakozni pár perccel az esemény előtt:


(Meeting ID: 964 1070 4725.
Passcode: 225393.
Ezekre nincs szükség, amennyiben a linkre kattintva csatlakozik.)