Bezár

Az egyházzene történetei I. – In memoriam Dobszay László

Rendezvény időpontja: 2021. 11. 08.
Helyszín: Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza

A konferencia – amely egy tervezett sorozat első része – arra tesz kísérletet, hogy a meghívott kutatókkal felvázolja a magyar egyházzene-történet korszerű eredményeit. Négy alapvető kutatási terület kap kiemelt hangsúlyt: a magyar egyházzene-történet historiográfiája (pl. Dobszay László munkássága); a liturgiai változások eszmetörténete (pl. az új református énekeskönyv elméleti vitái); az 1949 előtt virágzó magyar egyházzenei alkotói életutak rekonstrukciója (pl. Bräuer Ferenc, Buchner Antal, Gárdonyi Zoltán); valamint a kortárs egyházzenei életutak (pl. Szokolay Sándor, Csemizcky Miklós, Gyöngyösi Levente).

Az MMA MMKI égisze alatt három évre tervezett kutatás- és konferenciasorozatra zenetörténészeket, elméleti felkészültségű egyházzenészeket és aktív zeneszerzőket hívunk meg, akik egy-egy témát elemeznek végig. A négy kiemelt terület jelentőségét az adja, hogy először indul összehangolt kutatás az egyházzene négy szférájában és a teljes Kárpát-medencére kiterjesztve. Így alakítható ki egy korábban csak részleteiben ismerhető teljes értékű egyházzene-történeti térkép.

A kutatás jellege végig ökumenikus és a felekezetek zenei szokásrendjéről elinduló párbeszéd jellemzi. Utóbbira azért van szükség, mert a felekezetek közötti párbeszéd időről-időre elindult, de az eltérő zenei hagyományokról szóló közös beszélgetés, főként tudásátadásra eddig nem került sor. Így sikerülhet összeállítani a magyar zene történetében első ízben a felekezeteken átívelő egyházzenei kánont, amelyben többek között Kodály Zoltán, Árokháty Béla és Lisznyai Szabó Gábor művei együtt szerepelnek.

Az akadémiai tekintetben is elhanyagolt komplex terület, az egyházzene-történet korszerű áttekintése számos kutatót indított arra, hogy csatlakozzon a munkához. Így az LFZE Egyházzene Tanszéke és a Magyar Református Egyház Egyházzene Bizottsága, valamint a PTE, a SZE, a DE és az erdélyi magyar egyetemek több oktatója az MMA MMKI-val közösen lát neki a feladatnak. 
(Windhager Ákos, szakmai szervező, az MMA MMKI tudományos munkatársa)

Program

10.00 – 10.10         Köszöntő

10.10 – 10.30         Hermann Szabolcs: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye népénekeinek gyűjteménye: Téged, Isten, dicsérünk

10.30 – 10.50         Cselényi István Gábor: A magyar görögkatolikus énekek eredete és logikája (Speidl Bianka előadásában)

10.50 – 11.10          Szabó Balázs: Ó és új: Gárdonyi Zsolt művészete

11.10 – 11.30          Draskóczy Balázs: Draskóczy László, a református egyházzene hűséges alkotómunkása

11.30 – 11.50          Kiss Eszter Veronika: Kodály Öröksége Dobszay László egyházi kórusában

11.50 – 12.10          Szünet

12.10 – 12.30          Farkas Domonkos: Mi a „Dobszay-gregorián”?

12.30 – 12.50          Juhász Zsuzsa: A ferencesektől a hetednapi adventistákig – Murányi Róbert Árpád, a zenetörténész és az egyházzenész

12.50 – 13.10          Fehér Anikó: Koudela Géza, az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnuszának szerzője

13.10 – 13.30          Horváth Ágnes: Liszt-barát karnagyok a pesti belvárosi főtemplomban/1. – Bräuer Ferenc

13.30 – 13.50          Szünet

13.50 – 14.10          Dobszay Ágnes: Az 1990 utáni Egyházzene tanszék

14.10 – 14.30          Horváth Márton Levente: Misék a XX. század középső harmadában

14.30 – 14.50          Németh Kira Gabriella: A múlt és a múlhatatlan – Csemiczky Miklós De profundisának dimenziói

14.50 – 15.10          Bódiss Tamás: Az új magyar református énekeskönyv ökumenikus és európai kontextusban

15.10 – 15.30          Windhager Ákos: Missa Pannonica – Kovács Zoltán és James MacMillan miséinek tanulságai

15.30 – 15.40          Kérdések, hozzászólások, zárszó