Bezár

A Magyar Egyházzene folyóirat XXIV. évfolyamának bemutatása

2020. szeptember 26-án, szombat délelőtt 10 órakor
Gödöllőn, a Premontrei Auditóriumban

(Gödöllő, Takács Menyhért út 1.)

A Magyar Egyházzenei Társaság kiadásában megjelenő, több mint negyedszázados egyházzenei-liturgikai-organológiai szakfolyóirat utóbbi négy évének termését a felelős szerkesztő Déri Balázs és az olvasószerkesztő Földváry Miklós István mutatja be az érdeklődőknek.

Az eseménybe online is be lehet kapcsolódni az alábbi link segítségével:

Az eddigiekhez hasonló terjedelmű – 440 oldalas – kiadvány részben már olvasható oldalunkon.

Néhány szemelvény a gazdag kínálatból:

  • Hafenscher Károly írása a COVID-korszak liturgiáiról
  • Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus nemrég előkerült felvételeiről
  • Kormos Gyula az evangélikus történelmi orgonák felújításáról
  • Fekete Csaba írása a Geleji-kánonokról
  • A Mátyás templom karnagyai (befejező részek)
  • Az új orosz katolikus énekeskönyvről

A kiadásra kész anyag bősége szinte kikényszerített egy ötödik számot is, néhány olyan különlegességgel, mely meglepetésként csak a bemutatás alkalmával kerül a nyilvánosság elé. Az elkészült számok kivételesen nem egyetlen évhez tartoznak, ezért 2016-2020 jelzettel jelennek meg, méltó módon kerekítve le e felekezetközi szakfolyóirat negyedszázadát.

A mostani számok bemutatásán túl szó lesz a korábbi évfolyamok digitalizálásáról, hiszen az a cél, hogy a teljes 24 évfolyam olvasható és témák, címszavak szerint kereshető legyen a jövőben a világhálón. Beszélni kell a folyóirat jövőjéről. Az utóbbi két évben sok fejtörést okozott ez; úgy tűnik, a minőség és a témák megőrzése mellett a digitális és nagyobb időközökben várható megjelenés lehet a jövő útja.

A bemutatóhoz kapcsolódik a Magyar Egyházzenei Társaság évi közgyűlése. Ezen a kötelező napirendi pontok (beszámoló és költségvetés elfogadása) mellett Balogh Piusz lemondása miatt új elnököt és alelnököt is választani kell.

A közgyűlésbe a személyes jelenlét mellett a fenti youtube-csatornán is be lehet kapcsolódni, azonban technikai és jogi szempontok miatt a szavazásban csak a személyesen jelenlévő tagok vehetnek részt.

Személyesen vagy a média segítségével mindenkit szeretettel vár a fenti eseményre a társaság nevében

Bódiss Tamás
alelnök