Bezár

Docendo discimus… (Tanítva tanulunk…)

Egyházzene a köznevelés intézményeiben alap és középfokon…
(ének, szolfézs és zeneirodalom órákon, iskolai és templomi ünnepségeken)

Ajánljuk a programot óvodapedagógusoknak, ének-zene, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tanároknak, kórusvezetőknek.

A képzés Időpontja: 2019. október 28-30.
A képzés helyszíne: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.)

„Stílusismeret és technikaképzés” – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzése
alapítási eng.szám: 575/24/2017.

Metronom továbbképzési füzet 2019/20 (32.számú továbbképzés)

Beszámolás formája: gyakorlati vizsga
A képzés indításának feltétele min. 5 fő
A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés min. 80%-án való részvétel és a gyakorlati vizsgán való megfelelés

Előadók:

Dr. Dobszay Ágnes – tanszékvezető egyetemi tanár – LFZE Egyházzene Tanszék
Dr. Mezei János – a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetője, LFZE Egyházzene Tanszék mestertanára
Soós András – LFZE Egyházzene Tanszék nyugalmazott tanára, zeneszerző
Farkas Domonkos – LFZE Egyházzene Tanszék kutató tanára, a Budapesti Énekes Iskola tanára

A képzés rövid tartalma:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének tanárai pedagógus-továbbképzést indítanak egyházzene iránt érdeklődő, bármely intézményben oktató tanároknak, tanítóknak, zenetanároknak, hittanároknak, óvoda-pedagógusoknak. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők saját intézményükben nagyobb egyházzenei repertoár ismeretében, megalapozott gyakorlati és módszertani tudással ismertessék meg a gyerekeket az egyházzene remekeivel, a különböző alkalmakra megfelelő és a gyermekek által is jól megszólaltatható darabokat mutasson meg a résztvevőknek. A tanfolyam különösen ajánlható egyházi iskolákban, óvodákban tanítóknak, ahol az egyházi ünnepeken, ill. osztálymiséken és egyéb alkalmakon fontos a szép, értékes, művészi, de viszonylag könnyű vallásos zene. Ugyanakkor igen hasznos lehet a „világi” általános és középiskolákban oktató tanítóknak, ének, magyar, történelem szakos tanároknak, művészeti tárgyakat, hittant és erkölcstant oktatóknak, mivel ez a repertoár sok szállal kapcsolódik a humaniórákhoz, a vallási ismeretekhez és más művészeti ágakhoz. Zeneiskolában jól kiegészíti a szolfézs és zeneirodalom órák anyagát. Nagy segítség lehet iskolai kórusok vezetőinek az ünnepi alkalmak megtervezésében és a zenei anyag megtanításában.
A tanfolyamra egész Magyarország területéről várunk résztvevőket.
Témája (korábbi egyházzenei tanfolyamok folytatásaként) elsősorban a húsvéti időszak egyházzenéje.
A 30 órás képzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Jelentkezés

Jelentkezni az alább letölthető dokumentumok kitöltésével lehet, melyeket a következő email címre kérünk elküldeni: info@metronomkepzes.hu

A képzés költségei:

A képzés díja: 25. 000,-Ft

Szállás és étkezés díja: 7.100,-Ft/nap (reggeli, ebéd, vacsora, valamint kollégiumi, két ágyas szobákban való elhelyezés)
szállás díja: 4.000, -Ft/nap

Ha nem kér tanúsítványt, akkor napijeggyel is látogathatóak az előadások, 5000,-Ft/nap