Bezár

Felhívás tanár-továbbképzésre

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pedagógus- továbbképzést indít egyházzene iránt érdeklődő, bármely intézményben oktató tanároknak, tanítóknak, zenetanároknak, hittanároknak, óvoda-pedagógusoknak. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők saját intézményükben nagyobb egyházzenei repertoár ismeretében, megalapozott gyakorlati és módszertani tudással ismertessék meg a gyerekeket az egyházzene remekeivel, a különböző alkalmakra megfelelő és a gyermekek által is jól megszólaltatható darabokat mutasson meg a résztvevőknek. A tanfolyam különösen ajánlható egyházi iskolákban, óvodákban tanítóknak, ahol az egyházi ünnepeken, ill. osztálymiséken és egyéb alkalmakon fontos a szép, értékes, művészi, de viszonylag könnyű vallásos zene. Ugyanakkor igen hasznos lehet a „világi” általános és középiskolákban oktató tanítóknak, ének, magyar, történelem szakos tanároknak, művészeti tárgyakat, hittant és erkölcstant oktatóknak, mivel ez a repertoár sok szállal kapcsolódik a humaniórákhoz, a vallási ismeretekhez és más művészeti ágakhoz. Zeneiskolában jól kiegészíti a szolfézs és zeneirodalom órák anyagát. Nagy segítség lehet iskolai kórusok vezetőinek az ünnepi alkalmak megtervezésében és a zenei anyag megtanításában.

A tanfolyamon szó lesz a legszükségesebb történeti ismereteken kívül az egyszólamú zene (gregorián, népének, népszokások) énekeiről, az egyszerű, gyermekek által könnyen énekelhető többszólamú énekekről, az egyházi ének megtanításának módszertani lehetőségeiről a legkisebbektől a majdnem felnőttek korosztályáig. Az itt megszerzett ismeretek segítik, hogy bármely keresztény zene iránt érdeklődő pedagógus tudatosabban, mélyebben megélje a liturgiát, és képes legyen az általa vezetett gyermekek, fiatalok számára azt továbbadni. Zenei előképzettség vagy hangszeres tudás nem feltétlenül szükséges (de természetesen nem is árt!).

A továbbképzés négy, 30 órás tanfolyamból áll, melyek egyenként, de egymás után is felvehetőek. Az egyes tanfolyamok egy-egy hosszú hétvégés elfoglaltságot jelentenek. A tanfolyamok sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak (a továbbképzés akkreditáció alatt áll).

A képzés tervezett helyszíne az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. A tanfolyamra egész Magyarországról várunk résztvevőket – Budapest és Pest megye kivételével. A jelentkező pedagógus küldő intézményével a projekt gazdája szerződést köt, amelyben vállalja, hogy a részvételi díjat és az utazási költségeket a tanfolyamon résztvevő tekintetében biztosítja. Egy intézményből több pedagógus is jelentkezhet.

Jelentkezni 2018. július 15-ig lehet a következő on-line jelentkezési lap kitöltésével. További információval szolgálunk a +36-30-5776005 telefonszámon, illetve a dobszagi@t-online.hu emailcímen.

 

Dobszay Ágnes DLA
tanszékvezető egyetemi tanár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Egyházzene Tanszék