Bezár

CANTANTIBUS ORGANIS – Liturgikus Kórusok Találkozója

CANTANTIBUS ORGANIS – Liturgikus Kórusok Találkozója a Magyar Egyházzenei Társaság szervezésében

 

  • Időpont: 2014. november 22., szombat, délelőtt 10 óra
  • Helszín: Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom (Budapest, VI. kerület, Pethő Sándor utca 2.)

 

A Magyar Egyházzenei Társaság immár negyedik alkalommal kórustalálkozót hirdet rendszeres istentiszteleti szolgálatot teljesítő szkólák, gyülekezeti kórusok, illetve énekes iskolák számára. Célunk, hogy a résztvevő együttesek megismervén egymást, tapasztalatot szerezzenek különféle tevékenységeikről, tanuljanak egymástól. Nemcsak a szereplés, a fellépés a fontos, hanem legalább annyira egymás meghallgatása is.

A találkozó címe: „Cantantibus organis”. A kifejezés Szent Cecília (ünnepe: november 22.) ősi zsolozsmájából való, melyet most az egymásnak éneklő liturgikus kórusokra vonatkoztatunk, akik az Úristennek „zengő énekszóval” mondanak dicséretet.

A bemutatkozás anyagául liturgiában használható, anyanyelvű gregoriánt (protestánsoknál graduál-éneket), valamint könnyű középkori, reneszánsz, illetve kora-barokk többszólamú tételeket ajánlunk, elsősorban a LFZE Egyházzene Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság kiadványaiból. (A kiadványok listája megtekinthető itt)

 

Műsoridő konferálással, elhelyezkedéssel együtt maximum 10 perc, tehát 6-7 perc tiszta zene szükséges.

A kórustalálkozóra jelentkezésként a megszólaló darabok címeit és a rövid bemutatkozásra szánt néhány mondatot a szervezőkhöz kérjük eljuttatni 2014. november 10-ig bezárólag.

A program 10 órakor kezdődik, a rövid ebédszünetben pogácsa és ásványvíz várja a résztvevőket. A kórustalálkozón közösen éneklendő darabok kottáját a későbbiekben e-mailben eljuttatjuk a résztvevőknek. A programot kb. 15 óra tájban ökumenikus vesperás éneklésével zárjuk.

 

 

A kórustalálkozó palakátja pdf és jpg formátumban letölthető innen: pdf; jpg