Bezár

A ZENE TEMPLOMÁTÓL A TEMPLOM ZENÉJÉIG

Szeretettel várunk minden érdeklődőt: papokat, lelkészeket, kántorokat, kórusvezetőket, kórusokat, egyházzenével foglalkozó és egyházzenét tanító tanárokat, iskolai énektanárokat a Magyar Egyházzenei Társaság soron következő programjára.

 A ZENE TEMPLOMÁTÓL A TEMPLOM ZENÉJÉIG

a Magyar Egyházzenei Társaság szakmai napja
Miskolc, 2014. március 21–22., péntek–szombat

 

Március 21., péntek

Tetemvári Református Deszkatemplom (Petőfi tér)

 • 18.00: Nagyböjti ökumenikus vesperás (többszólamú tételekkel) – (vezeti: Almási Ferenc református lelkipásztor)
 • 18.30: A MET rövid bemutatkozása, invitálás a másnapi együttlétre – (vezeti: Balogh Piusz O. Praem., a MET alelnöke)
 • 18.45: Varga László orgonahangversenye

Március 22., szombat

Minorita plébániatemplom (Hősök tere) 

 • 7.30: Énekes szentmise nagyböjt 2. hetének szombatján – (celebráns: Balogh Piusz O. Praem.)

 Zenepalota (Bartók tér 1.)

 • 9.00: A szakmai nap megnyitása, tájékoztatás – (vezeti: Hafenscher Károly, a MET elnöke) 
 • 9.15: Párhuzamos szekcióülések
  • Katolikus szekció: Rögös úton a liturgikus éneklés teljesebb gyakorlata felé – (vezeti: Balogh Piusz O. Praem.)
  • Protestáns szekció: Helyünk az egyházban (egyházzenei szolgálat) – (vezeti: Bódiss Tamás)
 • 10.15: Szünet, kiadványok árusítása
 • 10.30: Összevont liturgikus kórusfoglalkozás (válogatott tételek éneklése) – (vezeti: Kocsis Csaba)
 • 11.30: Szünet, kiadványok árusítása
 • 11.45: Pedagógiai szekció: Reményteli úton az énekes iskolák mint „új” zeneoktatási forma felé – (vezeti: Balogh Piusz O. Praem. és Kocsis Csaba)
 • 12.45: Ebédszünet, kiadványok árusítása
 • 14.15: Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Egyházzene folyóirat elindításának 20 éves évfordulóján – (vezeti: Déri Balázs, a MEZ felelős szerkesztője)
 • 15.30: Rövid hálaadó zsolozsmaéneklés

 

Néhány gondolatindító megjegyzés az egyes témákhoz…

 • Nemcsak világi téren ismeretlen a szertartási (szakrális) zene mibenléte, hanem egyházi területen is igen sok a félreértés. Hogy lehet a valódi liturgikus zenét a különféle istentiszteleti formákba – azok szerves részeként – ismét visszavezetni?
 • Mi a kántor tényleges funkciója és felelőssége a liturgikus cselekmények során?
 • A zenei nevelés temploma az iskola (kellene, hogy legyen…). A Kodály-módszerrel létrehozott iskolahálózat a ’70–80-as években kezdett ritkulni, és mára szinte teljesen leépült. Ennek egyik oka bizonnyal funkciónélkülisége, életidegensége volt, melyet a haszonelvű, a könnyen megszerezhető élmények után áhítozó társadalom kivetett magából. A kodályi koncepció gyökere azonban a kora középkori eredetű énekes iskola, melynek közvetlen funkciója (a liturgia énekes szolgálata) ma is létezik, emellett ugyanazokat az általános értékeket termeli ki, amiket fennállása óta birtokolt (esztétikai-zenei nevelés, közösségi nevelés, a zenetanulás transzfer hatása, vallási ismeretek átadása stb.).
 • A szekcióprogramok a Zenepalotában lesznek, de elsősorban a templomban megszólaló zenével foglalkoznak…

 

A szállásigényeket mihamarabb jelezni kérjük Meszéna Beátánál (meszena@zti.hu).