Bezár

Pedagógus továbbképzés

tanároknak, tanítóknak, zenetanároknak

„Itt az alkalmas szent idő”  – A nagyböjti és nagyheti időszak egyházi zenéjének tanítása.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pedagógus-továbbképzést indít egyházzene iránt érdeklődő, bármely intézményben oktató tanároknak, tanítóknak, zenetanároknak. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők saját intézményükben nagyobb egyházzenei repertoár ismeretében, megalapozott gyakorlati és módszertani tudással ismertessék meg a gyerekeket és fiatalokat az egyházzene remekeivel, a különböző alkalmakra megfelelő és a gyermekek által is jól megszólaltatható darabokat mutathassanak meg a résztvevőknek. A tanfolyam különösen ajánlható egyházi iskolákban ill. ének-zenével kiemelten foglalkozó iskolákban tanítóknak, kórusvezetőknek, ahol az egyházi ünnepeken, ill. osztálymiséken vagy egyéb alkalmakon fontos a szép, értékes, művészi vallásos zene megszólaltatása. Ugyanakkor igen hasznos lehet a világi általános és középiskolákban oktató tanítóknak, ének-, magyar-,
történelemszakos tanároknak, művészeti tárgyakat, hittant és erkölcstant oktatóknak, mivel ez a repertoár sok szállal kapcsolódik a humaniórákhoz, a vallási ismeretekhez és más művészeti ágakhoz. Zeneiskolában jól kiegészíti a szolfézs és zeneirodalom órák anyagát. Nagy segítség lehet iskolai kórusok vezetőinek az ünnepi alkalmak megtervezésében és a zenei anyag megtanításában.

A tanfolyamon szó lesz a történeti, zeneirodalmi ismereteken kívül az egyszólamú zene (gregorián, népének, népszokások) énekeiről, az egyszerű, gyermekek által könnyen énekelhető többszólamú énekekről, az egyházi ének megtanításának módszertani lehetőségeiről a legkisebbektől a majdnem felnőttek korosztályáig. Az itt megszerzett ismeretek segítik, hogy bármely keresztény zene iránt érdeklődő pedagógus tudatosabban, mélyebben megértse, megélje a liturgiát, és képes legyen az általa vezetett gyermekek,
fiatalok számára azt továbbadni.

Az ingyenes továbbképzés 30 órás, az ősz folyamán három teljes szombati napos elfoglaltságot jelent: 2021. október 30. november 13. november 27. A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A képzés helyszíne a Régi Zeneakadémia egyházzene tanszéke (1064 Budapest VI. ker., Vörösmarty u. 35).

A tanfolyamra egész Magyarországról várunk résztvevőket.
A képzéssel kapcsolatos költségek az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmódszertani továbbképzések támogatásának terhére kerülnek finanszírozásra.

A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével 2021. október 25-ig várjuk a dobszagi@gmail.com, vagy a csomor.katalin@zeneakademia.hu címre.

Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözlettel: Dobszay Ágnes
tanszékvezető