Bezár

Graduale Hungaricum Orgonakíséretek

ONLINE könyvbemutató és kántortovábbképzés

2021. június 12., szombat 9.00–12.00 (erdélyi idő szerint 10.00–13.00)

2021 júniusában megjelenik a 2007-ben kiadott Graduale Hungaricum énekeskönyv orgonakíséretes segédkönyve. A GH 639 liturgikus éneket számlál, és mintegy dupla annyi liturgikus énekanyagot tartalmaz,
mint az Éneklő Egyház kötet (vagy a Dicsérjétek az Urat erdélyi énekeskönyv első kiadása).
A könyvbemutatón és a továbbképzésen az előadók és a gyarkorlati példákkal tűzdelt előadások igyekeznek megvilágítani a kötet tartalmát és fontosságát, valamint jó példát adni stílusos orgonakíséretre, énekes megszólaltatásra.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, és várjuk addig is a kántorok, egyházzenészek kérdéseit. Az online időszak alatt is lesz lehetőség kérdések fogadására, lehetőség szerinti megválaszolására.

Előadók:
Mezei János, a Budapesti Énekes Iskola alapítója és művészeti vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének tanára, a budapesti központi kántorképző egykori tanára;
Lendvai Gyula, a Budapest–Belvárosi Szent Mihály-templom kántora;
Kercza Csaba Asztrik OFM, ferences szerzetes, egyházzenész;
Horváth Márton Levente, zeneszerző, egyházzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének tanára, a budapesti Batthyány téri Szent Anna-templom kántora;
Gesztesi-Tóth László, orgonaművész, egyházzenész (Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő), a Budapest–Belvárosi Kántorátus művészeti vezetője;
Farkas Domonkos, a Gödöllői Premontrei Apátság egyházzenei vezetője, a Premontrei Kántorátus művészeti vezetője, egyházzenész doktorjelölt (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék);
Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői premontrei apát, egyházzenész.

Program:
9.00–10.20: Rövid előadások gyakorlati példákkal, énekléssel
– Kis könyvbemutató és néhány szó a propriumtételekről (a magyar nyelvű gregorián énekek
jelentősége);
– Introitus (helye és előadási lehetőségei: A-B forma, időkezelés, alkalmas rövidítési lehetőség);
– Graduale (zsoltáréneklés responzoriális formában);
– Alleluja (választási lehetőségek a könyvből);
– Traktus (mit kezdjünk vele?);
– Szekvencia (kötelezőségek, lehetőségek).
10.20–10.40: Szünet
10.40–12.00: Rövid előadások gyakorlati példákkal, énekléssel
– Néhány gondolat az ordinárium-tételekről (éneklési lehetőségek: latin, magyar, egyszerű, díszes,
tropizált, szóló-tutti/alternatim beosztás stb.);
– Offertórium (helye és előadási lehetőségei: A-B forma);
– Kommúnió (helye és előadási lehetőségei, időkezelés);
– Érdekességek a könyvben.