Felvételi és tanulmányi tájékoztató

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének felvételi és tanulmányi tájékoztatója az alap- (BA), mester- (MA) és az osztatlan egyházzene-ének-zene művésztanári képzés iránt érdeklődők számára

Kedves Jelentkező!

Köszönjük érdeklődését a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei képzése iránt. Oldalunkon a felvételi vizsgáról és tanszékunkról talál rövid tájékoztatást.

Felvételi toborzó 2019/20

Kiket várunk?

Elsősorban azokat az előadóművész- és/vagy tanári pálya iránt érdeklődő muzsikusokat, akik zenész-pályájuk részeként egyházzenei munkát akarnak végezni: egyházzene tanárként, kórusvezetőként, szkólavezetőként, templomi karnagyként vagy orgonistaként.

De örömmel látjuk azokat a kollégákat is, akik csupán zenei felkészültségüket kívánják kiegészíteni jellegzetesen egyházzenei stílusok, műfajok ismeretével (például gregorián, reneszánsz egyházi kórusirodalom, kora barokk vokális egyházzene), vagy műveltségüket gyarapítani a liturgia és zene viszonyára vonatkozó szakszerű ismeretekkel.

Így zenetanárokat, énekeseket, hangszerjátékosokat, zeneszerzőket, zenetudósokat is szívesen részesítünk egyházzenei képzésben.

Vannak-e felekezeti megkötések?

Nincsenek. A képzés nagy része közösen történik („ökuménikus” jellegű), a gyakorlati liturgikus szolgálatot katolikus/protestáns megoszlás szerint szervezett kurzusokban tanítjuk, a más felekezetek zenei hagyományai iránt érdeklődő hallgatóinknak pedig személyre szabott tanrendet biztosítunk.

Ugyan a jelentkezéskor kérjük annak megjelölését, hogy a liturgiát, liturgikus gyakorlatot milyen felekezet hagyománya szerint kívánja tanulni, de senki egyéni meggyőződését a felvételin nem vizsgáljuk, Így természetesnek tartjuk, hogy a hallgatók többsége valamely egyházhoz kapcsolódik, de egyházzene iránt érdeklődő, vallásokhoz nem kötődő kollégák is tanulhatnak a tanszakon, ha a tanulmányi kötelezettségeket vállalják.

Kik jelentkezhetnek?

Első diplomás alapképzésre jelentkezhet minden érettségizett és a szakközépiskolai szintnek megfelelő zenei felkészültséggel rendelkező fiatal (tehát jöhet gimnáziumból, szakközépiskolából, zeneiskolából magántanulásból). Az alapképzésen belül államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni.

Alapképzésre jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik más főiskolán/egyetemen tanulnak vagy tanultak professzionális szinten zenét (párhuzamos vagy másoddiplomás képzés). Az alapozó tárgyakból (filozófia, esztétika stb.) és az általános szakmai alapozó ismeretekből, készségekből (zeneelmélet, szolfézs stb.) korábban szerzett krediteket, ha azok tartalma megegyezik az egyetemünkön tanított tárgyakéval, kreditátvitellel elismerjük, s ezzel csökken a hallgató óra- ill. kreditkötelezettsége. Amennyiben a jelentkező már szerzett hazai felsőfokú oklevelet, illetve az állam által finanszírozott féléveit mind felhasználta, számára a képzés a jelen törvények szerint költségtérítéses.

Egyházzenei + iskolai tanári diploma?

Tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb érdeklődő az egyházzenét valamely más zenei képzéssel akarja társítani, hogy szakmailag és egzisztenciálisan is biztosabb alapot teremtsen magának.

Tanszékünkön a BA és MA osztott képzések mellett egyciklusú, két szakirányos, egyházzene-ének-zene művésztanári képzés is indul, 6 év alatt államilag finanszírozott illetve költségtérítéses képzésben kétszakos zeneművésztanári diploma szerezhető. E képzési forma nemcsak a végzettek szélesebb körű képzettségét és jobb egzisztenciális biztonságát szolgálja, hanem kiváló lehetőséget biztosít az énekes iskolák munkájába való bekapcsolódásra is. Az énekes iskolai rendszer mint oktatási forma a korai középkorban alakult ki a székesegyházi iskolákban, ma is kitűnően működik az európai egyházzenei központokban (pl. Bécs, Regensburg, London, Oxford, Cambridge), és három évtizede történt újraindítása óta Magyarországon is jelentős eredményekkel büszkélkedhet.

És a mesterfokozat után?

A Zeneakadémia Doktori Iskolájában egyházzene doktorprogram keretében, 3 éves nappali képzésben vagy egyéni eljárás keretében doktori fokozat szerezhető.

Végzett hallgatóink között egyaránt találunk egyházi pályán lévő muzsikust (kántort, orgonistát, szkólavezetőt), tudományos kutatót, énekművész vagy hangszeres előadóművész szólistát, hivatásos kóruskarnagyot, énekkari művészt, általános és középiskolai tanárt, egyetemi oktatót.

Tehát BA, MA, művésztanári MA, továbbá 6 éves osztatlan egyházzenész- és ének-zenetanári diplománkkal sokszínű életpályához nyújtunk lehetőséget.

Képek a tanszék életéből:

Mit tanítunk?

Az egyházzene oktatás jellegzetessége, hogy harmonikusan összekapcsolja a művészi (zenei), az elméleti (például zenetörténeti) és a liturgikus képzést.

Fő tárgyaink:

  • orgona (hangszer, liturgikus orgonajáték, orgonaismeret)
  • karvezetés
  • magánének és kamaraének (hangképzés, reneszánsz kamaraének, hangnevelés)
  • egyházzeneirodalom (a középkortól napjainkig létrejött egyházzenei repertoár előadása, forrásainak, múltbeli és mai alkalmazásának ismerete),
  • egyszólamú liturgikus zene (gregorián, graduál, népének),
  • liturgia (liturgika, liturgikus gyakorlat, latin ill. protestánsoknak részben német liturgikus nyelv),
  • pedagógiai és módszertani tárgyak

A tárgyak egy részét a szokásos órarendi keretben tanítjuk, emellett a hallgatók önálló munkát végeznek, s arról a kijelölt tanárnak időről-időre beszámolnak (pl. hangfelvételek elemző feldolgozása, memoriter, gregorián kotta átírása stb.).

Az alapképzés végén a hallgatók diploma-istentiszteletet terveznek és vezetnek, továbbá a főtárgyakból összefoglaló záróvizsgát tesznek.

A tanszéki munka nem szorítkozik az órai munkákra és számonkérésekre. Közös istentiszteletek, tanszaki hangversenyek, speciális tanfolyamok, évről évre szervezett külföldi tanulmányi kirándulások (az elmúlt években Anglia, Törökország, Olaszország, Ausztria, Románia/Erdély, Délvidék, Lengyelország szerepeltek úti céljaink között) egészítik ki a képzést.

Riportok Dobszay Ágnessel a tanszékről: Az Egyházzene Tanszék vezetője a mikrofonnál

További információ a Zeneakadémia honlapján is elérhető: http://lfze.hu/hu/felveteli/aktualis, de a 2019. február 15-i beadási határidő előtt az érdeklődőknek személyesen (telefonon: 1-344-6721) vagy e-mailben is szívesen válaszolunk az esetleges kérdésekre.

És még egy gyakorlati tanács az előző évek felvételiztető gyakorlatából: jelentkezés esetén érdemes mind a két képzésünkre (BA és osztatlan tanári) beadni a kérelmet, mert a felvételi követelményekben sok-sok hasonlóság van, ugyanakkor az elbírálás más pontrendszer alapján történik.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszakának tanári kara és hallgatói