Egyházzene.huzene és liturgia

Kiadványok kosár tartalma
A kosara jelenleg üres.

Az énekes iskolákról átalában:

A 20. század második felének egyházzene-pedagógiai útkeresései közepette a régmúlt és a közelmúlt tapasztalatai alapján 1984-től születtek az ún. énekes iskolák, zeneiskolákhoz, általános iskolákhoz, majd egyházi iskolákhoz kapcsolódva. Tevékenységüket minőségi működésük fennmaradása igazolta, és lassú, de folyamatos szaporodásuk oda vezetett, hogy kitartó szakmai munkával 2013 tavaszán, az új iskolai kerettantervek megjelenésekor mint ajánlott és választható kerettanterv immár hivatalosan is elérhető (23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6. melléklete).

Az énekes iskolák 2012/13-as tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje

Összefoglaló és interjúk (Budapest, Terézvárosi templom) a Duna Televízió “Isten kezében” c. műsorában (2012. szeptember 29.)

Az énekes iskolák oktatásszervezése a 2013/14-es tanévben:

A működő énekes iskolák a legkülönfélébb befogadó intézményekben is megtalálják a helyüket rugalmasságukkal. Erre mutat rá az alábbi összesítő táblázat. Ami viszont mindegyikükben közös: a kizárólag remekművekből álló tanított repertoár minden területen (gregorián énekek, népénekek, liturgikus játékok, népi gyermekjátékok, népdalok, műdalok, komolyzenei részletek) és minden megtanult éneknek a megfelelő gyakorlatba állítása (liturgia: szentmise és zsolozsma, egyházzenei hangverseny, közös éneklés, táncház, színpadi koncert).

 

Énekes iskolák:

Budai Ferences Énekes Iskola

Énekes Iskolák „Maxima debetur puero reverentia!” – mondta a klasszikus pedagógia évszázadokon keresztül, amivel egyetértve rögtön hozzátehetjük Kodály örökérvényű kijelentését, miszerint „a gyermeknek a legjobb is csak éppen hogy jó!” Az elmúlt húsz év pedagógiai, oktatás-nevelési kísérletezgetései zsákutcába juttatták a klasszikus pedagógia értékalapú szemléletét. Az oktatási intézmények elvesztették az őket megillető egészséges autoritásukat, rájuk kényszerítve a „homo…

Tovább »

Gödöllői Szkólatábor

A Gödöllői Szkólatábor   2000-től indult el a Gödöllői Szkólatáborok sorozata, melyre nyaranta ma már az ország különböző pontjairól érkeznek templomi szkólák, énekes iskolák, fiatalok és családok, hogy együtt töltsenek egy hetet  Nagyboldogasszony ünnepének (augusztus 15.) környékén. A tábori élet meghatározó részét képezi a közös liturgiákon való részvétel. Naponta három alkalommal (reggel, délben és este) közösen énekeljük a…

Tovább »

Premontrei Keresztelő Szent János Énekes Iskola

Premontrei Keresztelő Szent János Énekes Iskola 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.   A Gödöllői Premontrei Perjelség által fenntartott Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpontban 2013 szeptemberében énekes iskolai tagozatú osztály indult 23 első osztályos diákkal. Az énekes iskolai tantervnek megfelelően a tanulók a heti két énekóra mellett az órarendbe építve heti két óra szolfézs előképző tanulmányokat…

Tovább »

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő

PremiCantores Gödöllő (egyházzenei szakképzés)   Oktatási alapok A gödöllői premontreiek igényes liturgiavégzésén és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium több mint két évtized óta színvonalas közismereti tanítási rendszerén alapuló hosszútávú oktatás, az egyházzenei szakképzés a 2005/06-os tanévben indult meg iskolánkban. Az elkövetkező tanév Isten segítségével így a szakképzés 10. tanéve lesz. Léteznek az országban zeneművészeti szakközépiskolákon belül működő egyházzenei szakok,…

Tovább »

Schola Cantorum Budapestiensis

A schola cantorum szó szerinti jelentése: énekiskola. Eredetileg a pápai udvar hivatásos énekesinek együttesét jelentette, amelynek létezése a 600-as évektől bizonyítható. A kereszténység terjedésével párhuzamosan máshol is létrejöttek Nyugat-Európa szerte a schola cantorum-ok, melyek a magas színvonalú egyházi ének letéteményesei mind a mai napig. Így pl. a cambridge-i King’s College, a montserrat-i bencés kolostor szkólája,…

Tovább »

Szent István Énekes Iskola

Szent István Énekes Iskola (Schola Cantorum Sancti Stephani) Az énekes iskola 1998-ban kezdte meg működését a Szent István Bazilika szomszédságában, az V. kerületi Szent István Általános Iskola ének-egyházzene tagozataként. (Az iskola jelenlegi címe: 1054 Budapest, Szemere u. 3.) Alapító tanára Kocsis Csaba, jelenlegi tanárai: Geráné Czifra Orsolya és Patay Péter. A kezdetben kis létszámú csoportok…

Tovább »