Showing 31–38 of 38 results

 • III/32.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Nagyböjttől Pünkösdig (Közreadja: Mezei János)

  Ár: 800.00 Ft
  MET tagoknak: 600 Ft
 • III/32.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Szentháromság, Úrnapja, Krisztus Király, Jézus Szent Neve, Évközi idő (Közreadja: Mezei János)

  Ár: 800.00 Ft
  MET tagoknak: 800.00 Ft
 • III/33.: Protestáns Műzenei Antológiák – I. Korálfeldolgozások a reformáció első évszázadából

  Ár: 1,000.00 Ft
  MET tagoknak: 1,000.00 Ft

  I. Korálfeldolgozások a reformáció első évszázadából (Othmayr-től Praetoriusig)

  Közreadja: Bence Gábor, Ecsedi Zsuzsanna, Soós András

 • III/34.: Protestáns Műzenei Antológiák – II. Korálfeldolgozások és motetták a reformáció második évszázadából

  Ár: 800.00 Ft
  MET tagoknak: 600 Ft

   II. Korálfeldolgozások és motetták a reformáció második évszázadából (Vulpius, Crüger, Schütz stb.)

  Közreadja: Bódiss Tamás

 • III/35.: Protestáns Műzenei Antológiák – III. Kora barokk egyházi koncertek és kantáták

  Ár: 800.00 Ft
  MET tagoknak: 600 Ft

  III. Kora barokk egyházi koncertek és kantáták (Pachelbel, Buxtehude, Bach lipcsei elődei stb.)

  Közreadja: Bódiss Tamás és Dinyés Soma

  Szólamkották ingyenesen hozzáférhetők az alábbi linken:

  3_35-szolamkottak.zip

 • III/36.: Mezei János: Korai polifónia II. Középkori motet-kéziratok (Montpellier-, Bamberg-, Las Huelgas és La Clayette-kódex) liturgikus tételei

  Ár: 2,000.00 Ft
  MET tagoknak: 1.500 Ft
 • III/37.: Soós András: Könnyű kétszólamú karácsonyi korál-kánonok – egyneműkarra

  Ár: 600.00 Ft
  MET tagoknak: 400 Ft

  „A zeneszerző szemével nézve a 16. századi koráldallamok nagy része – egyszerű és letisztult dallamvezetésének köszönhetően – önmagában hordozza a kánonban való éneklés lehetőségeit. Nyilván így látták ezt a korabeli komponisták is, nem véletlen, hogy ezekből a dallamokból olyan sok kétszólamú feldolgozás született. Tudjuk, hogy ennek liturgiai és pedagógiai oka is volt: az evangélikus istentiszteleten sokszor énekelt, s így jól megismert egyszólamú, népnyelvű ének kiváló alapul szolgált a zeneoktatás egy bizonyos szintjén nélkülözhetetlen bicíniumokhoz. Az ily módon művészivé formált többszólamúság pedig – sokszor éppen az iskolás gyermekek előadásában – integráns részévé válhatott az istentiszteletnek.

  Bár ez a kiadvány – címe alapján – karácsonyi korálokat ígér, a darabok közé az ünnephez szorosan kapcsolódó és népszerű ádventi és vízkereszti énekeket is felvettünk. Kötetünkben a dallamokból adódó legegyszerűbb kánon-szerkesztési megoldásokat alkalmaztuk, vállalva a végeredmény archaikus jellegét. Tettük ezt nem utolsó sorban azért, hogy a kétszólamú tételek a könnyű énekelhetőség révén minél hamarabb és minél szélesebb körben bekerülhessenek a mai liturgikus (és az azt segítő pedagógiai) használatba.”

  (részlet a kötet Előszavából)

 • III/38.: Claudio Monteverdi: Sacrae Cantiunculae. Liturgikus tételek az 1582-es sorozatból (közr. Soós András)

  Ár: 800.00 Ft
  MET tagoknak: 600 Ft

  „Mindössze 15 éves volt Claudio Monteverdi (1567–1643), amikor Velencében Sacrae Cantiunculae címmel megjelentek rövid háromszólamú kompozíciói. Ebben az időben az egyházi zene kettős arculatot mutatott. Egyrészt teljes pompájában virágzott még Palestrina művészete, akinek klasszikusan letisztult stílusa méltán tekinthető az érett reneszánsz tetőpontjának. Másrészt – nagyjából a század közepétől – különböző hatásoknak köszönhetően egyre nagyobb figyelem fordult a vokális művek szövege felé. … Jól megfigyelhető az átmeneti állapot Monteverdinek, Marc’Antonio Ingegneri fiatal növendékének ezekben a kis darabjaiban.”

  „Mivel kötetünk az egyházzenét tanulók – és lehetőség szerint azt eredeti szerepében is gyakorta használók – részére készült, a teljes gyűjteményből azokat a tételeket jelentetjük meg, amelyek szövege konkrét liturgikus eredettel bír, függetlenül attól, hogy a korabeli használat gyakorisága milyen mértékben erősíti meg ezt a kötődést. Ugyanakkor a szövegek egy részének általános jellegéből adódóan bőven nyílik lehetőség a liturgián belüli másodlagos alkalmazásra is.”

  (részlet a kötet Előszavából)

Oldalak:1234