III/32/5.: Liturgikus Kórusművek az egyházi évre – Miseordinárium, zsolozsma-tételek, processziós énekek (Közr.: Mezei J.)