Egyházzene.huzene és liturgia

Kiadványok kosár tartalma
A kosara jelenleg üres.
Cím Ár Ár
(MET tagoknak)

I. folyam: Tankönyvek

Hafenscher Károly: Liturgika - elfogyott 4,500.00 Ft 3,500 Ft
I/02.: Török József: A mise liturgiája és annak története 800.00 Ft 600 Ft
I/03.: Dobszay László: A zsolozsma 800.00 Ft 600 Ft
I/04.: Barsi Balázs: A liturgikus év 800.00 Ft 600 Ft
I/05.: Dobszay László: Bevezetés a gregorián énekbe 1,500.00 Ft 1,300 Ft
I/06.: Madas Edit: Liturgikus latin nyelvkönyv 1,200.00 Ft 1,000 Ft
I/08.: Dobszay László: A magyar egyházzene-történet forrásai 700.00 Ft 500 Ft
I/09.: Szendrei Janka: A himnusz 700.00 Ft 500 Ft
I/10.: Dobszay László: Latin-magyar himnárium 1,000.00 Ft 700 Ft
I/11.: Papp Anette: A graduál-antifónák középkori kapcsolatai 800.00 Ft 600 Ft
I/12.: Dobszay László: A római mise énekrendje 600.00 Ft 400 Ft
I/13.: Schmelowsky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába 700.00 Ft 500 Ft
I/14.: Dobszay László: Ólatin liturgiák énekei 500.00 Ft 300 Ft
I/15.: Dobszay László: A magyar népének I. 1,100.00 Ft 900 Ft
I/16.: A magyar népének II. 1/A Gregorián eredetű népénekek (Összeállította: Papp Anette) 1,200.00 Ft 1.000 Ft
I/16.: Segédlet a Psalterium latino-hungaricum nyelvi tanulmányozásához 700.00 Ft 500 Ft
I/17.: A magyar népének II. A 16.század magyar eredetű népénekei (Összeállította: Papp Anette) 1,500.00 Ft 1.200 Ft
I/18.: A magyar népének II. 3/A – A 16. század metrikus énekei, a genfi zsoltár (Összeállította: Papp Anette) 1,500.00 Ft 1.200 Ft
I/19.: A magyar népének II. 3/B Korálok (Összeállította: Papp Anette) 1,200.00 Ft 1.000 Ft
I/20.: Orgonaintonációk készítése evangélikus, katolikus és református énekekhez, gregorián tételekhez (Közreadja: Fekete Anikó és Mezei János) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
I/21.: A magyar népének II. 1/B. Középkori kanciókból lett népénekek 1,200.00 Ft 1.000 Ft
I/22.: A magyar népének II. 4/B – A 17. századi korálok Magyarországon (összeállította: Papp Anette) 1,200.00 Ft 1000 Ft

II. folyam: Gregorián műfajok

II/01.: Szendrei Janka: Az alleluia - elfogyott 600.00 Ft 400 Ft
II/02.: Dobszay László: Az antifona 800.00 Ft 600 Ft
II/03.: Szendrei Janka: A responsorium 600.00 Ft 400 Ft
II/04.: Dobszay László (szerk.): Gregorián példatár 1,000.00 Ft 800 Ft
II/05.: Dobszay László: Psalmorum Melodia 800.00 Ft 600 Ft
II/06.: Dobszay László: Responsoria de Psalmista 800.00 Ft 600 Ft
II/07.: Szendrei Janka: A Verbum caro responzóriumtípus 800.00 Ft 600 Ft
II/08.: Szendrei-Barta-Földváry-Dobszay: Historia sancti regis Stephani 700.00 Ft 500 Ft
II/09.: Dobszay László-Takáts Judit: A sequentia 900.00 Ft 700 Ft
II/10.: Dobszay László: A nászmise és esküvő énekei 700.00 Ft 500 Ft
II/11.: Papp Anette: Thesaurus Gradualium 1,200.00 Ft 1,000 Ft
II/12.: Graduale Romanum (közép-európai) I. 1,000.00 Ft 800 Ft
II/13.: Graduale Romanum (közép-európai) II. 1,000.00 Ft 800 Ft
II/14.: Dobszay László: A tractus 700.00 Ft 500 Ft
II/15.: Graduale Romanum (Pars III) 800.00 Ft 600 Ft

III. folyam: Egyházi kórusművek

III/01.: O. Lassus: (Közr.: Soós András) 8 Magnificat 600.00 Ft 400 Ft
III/02. J. J. Fux: (Közr.: Soós András) Ádventi Offertóriumok 600.00 Ft 400 Ft
III/03.: A. Lotti: (Közr.: Soós András) Mise-tételek 600.00 Ft 400 Ft
III/04.: B. Resinarius: (Közr.: Soós András) Responzóriumok 600.00 Ft 400 Ft
III/05.: Közr.: Soós András: Polifón vesperás-zsoltárok és antifonák a Rhau-gyűjteményből 600.00 Ft 400 Ft
III/06.: G. Dufay: (Közr.: Szendrei Janka) 15 himnusz 700.00 Ft 500 Ft
III/07.: Közr.: Soós András: Középkori angol carolok 600.00 Ft 400 Ft
III/08.: G. P. Palestrina: (Közr.: Soós András) Himnuszok 700.00 Ft 500 Ft
III/09. Közr.: Mezei János: Korai polifónia I. – A kezdetektől a Codex Calixtinusig 700.00 Ft 500 Ft
III/11. J. H. Schein: (Közr.: Dobszay László) 18 karácsonyi korál 600.00 Ft 400 Ft
III/12.: Közr.: Soós András: Kétszólamú reneszánsz kórustételek 600.00 Ft 400 Ft
III/13. Közr.: Dobszay L. és Mezei J.: Bicinia sacra 800.00 Ft 700 Ft
III/14.: T. L. de Victoria: (Közr. Kovács A.) Motetták 900.00 Ft 700 Ft
III/15.: J. H. Schein: (Közr. Dobszay László) Korálok az egész évre - elfogyott 700.00 Ft 500 Ft
III/16.: Nagyheti motetták és passióturbák 1,000.00 Ft 800 Ft
III/18. Közr.: Kamp S. és Kovács A.: Romantikus egyházi kórusművek – Liszt és Reger 1,000.00 Ft 800 Ft
III/19. G. P. da Palestrina (Közr.: Kovács A.) 20 motetta 900.00 Ft 700 Ft
III/20.: G. J. Werner: (Közr.: Dobszay Ágnes) Négyszólamú himnuszok 800.00 Ft 600 Ft
III/21.: Mezei János: Kora-középkori többszólamúság a liturgiában 800.00 Ft 600 Ft
III/22.: Franciscio Guerrero: Harminchárom motetta 900.00 Ft 700 Ft
III/23.: Bruckner (Közr: Kovács Andrea): Romantikus egyházi kórusművek 1,000.00 Ft 800 Ft
III/24. G.J. Werner: Missa in Contrapuncto és Missa Contrapunctata (Közr.: Mezei J.) 800.00 Ft 600 Ft
III/25.: Közr.: Barta Gergely: Responsoriale Binatim 800.00 Ft 600 Ft
III/26.: Közr.: Mizsei Zoltán: Falsobordone 600.00 Ft 400 Ft
III/27.: Cristóbal de Morales: Motetták és misék (közr.: Kovács Andrea) 1,300.00 Ft 1,000 Ft
III/28.: Claudio Monteverdi (Közr.: Soós András): Concerti Ecclesiastici 1,500.00 Ft 1,300 Ft
III/29.: Barta Gergely: Egyházi kórusművek 1,200.00 Ft 1,000 Ft
III/30.: Continuo-játék és kamaraének (Közreadja: Mezei János) 2,000.00 Ft 1.500 Ft
III/31.: Serei Zsolt: Vasárnapi vesperás-tételek; Zombola Péter: Vesperae per annum (Közr.: Mezei J.) 1,500.00 Ft 1,200 Ft
III/32.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – teljes, gyűjteményes kötet (Közreadja: Mezei János) 2,200.00 Ft 1,800.00 Ft
III/32/1.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Ádventtől Vízkeresztig (Közreadja: Mezei János) - elfogyott 800.00 Ft 600.00 Ft
III/32/2.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Nagyböjttől Pünkösdig (Közreadja: Mezei János) 800.00 Ft 600 Ft
III/32/3.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Szentháromság, Úrnapja, Krisztus Király, Jézus Szent Neve, Évközi idő (Közreadja: Mezei János) 800.00 Ft 600 Ft
III/32/4.: Liturgikus kórusművek az egyházi évre – Szűz Mária, apostolok, vértanúk, hitvallók, szent szüzek, templomszentelés, Halottak emléknapja (közreadja: Mezei János) 800.00 Ft 600 Ft
III/32/5.: Liturgikus Kórusművek az egyházi évre – Miseordinárium, zsolozsma-tételek, processziós énekek (Közr.: Mezei J.) 800.00 Ft 600 Ft
III/33.: Protestáns Műzenei Antológiák – I. Korálfeldolgozások a reformáció első évszázadából 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
III/34.: Protestáns Műzenei Antológiák – II. Korálfeldolgozások és motetták a reformáció második évszázadából 800.00 Ft 600 Ft
III/35.: Protestáns Műzenei Antológiák – III. Kora barokk egyházi koncertek és kantáták 800.00 Ft 600 Ft
III/36.: Mezei János: Korai polifónia II. Középkori motet-kéziratok (Montpellier-, Bamberg-, Las Huelgas és La Clayette-kódex) liturgikus tételei 2,000.00 Ft 1.500 Ft
III/37.: Soós András: Könnyű kétszólamú karácsonyi korál-kánonok – egyneműkarra 600.00 Ft 400 Ft
III/38.: Claudio Monteverdi: Sacrae Cantiunculae. Liturgikus tételek az 1582-es sorozatból (közr. Soós András) 800.00 Ft 600 Ft

IV. sorozat: Hangfelvételek

IV/4-11. Dobszay L. – Németh I.: A magyar népének népzenei felvételeken – 1 db mp3-as CD-n (egykori 8 kazetta hanganyaga + kísérőfüzet) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft

V. sorozat: Zsolozsmák

V/A-1.: Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája 700.00 Ft 500 Ft
V/A-2.: Karácsony napjának zsolozsmája 900.00 Ft 700 Ft
V/B-1.: Officia Academica 900.00 Ft 700 Ft
V/B-2.: Apostolünnepek zsolozsmája 700.00 Ft 500 Ft
V/B-3.: A halotti szolgálat énekei 900.00 Ft 700 Ft
V/C-1.: Protestáns vesperák ádventtől vízkeresztig 900.00 Ft 700 Ft
V/C-2.: Protestáns vesperák böjtelőtől nagyhétig 900.00 Ft 700 Ft
V/C-3.: Nagyheti lamentációk a protestáns hagyományban 1,200.00 Ft 1,000.00 Ft

VI. sorozat: Orgonaművek

VI/01.: Organum Officians I. 1,500.00 Ft 1,200 Ft
VI/02.: Organum Officians II. 1,200.00 Ft 1,000 Ft
VI/03.: Organum Officians III. Francia barokk orgonaművek istentiszteleti használatra – I. kötet (C-F) 1,500.00 Ft 1.200 Ft
VI/03.: Organum Officians III. Francia barokk orgonaművek istentiszteleti használatra – II. kötet (G-A) 1,400.00 Ft 1.100 Ft

Sorozaton kívül

A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek – tanulmánykötet (2005) 1,400.00 Ft 1,400.00 Ft
Alleluiarium I. 600.00 Ft 400 Ft
Cantus Gregorianus ex Hungaria I. 1,200.00 Ft 1,000 Ft
Cantus Gregorianus ex Hungaria II. 1,200.00 Ft 1,000 Ft
Dobszay László-Mezei János: Könnyű középkori egyházi kórusok 600.00 Ft 400 Ft
Dobszay László: Nagyhét – CD-ROM 4,000.00 Ft 4,000.00 Ft
Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében – tanulmánykötet (2010) 1,400.00 Ft 1,400.00 Ft
Inter Sollicitudines – tanulmánykötet (2003) 1,400.00 Ft 1,400.00 Ft
Socia exsultatione – A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
The Past in the Present – IMS szimpózium előadásai (Budapest 2000.) I-II. kötet 7,000.00 Ft 7,000.00 Ft
Zsolozsma és népének ökumenikus istentiszteletre I. 250.00 Ft 200 Ft

Egyházzene doktori disszertációk

I. Kovács Andrea: A halotti mise története a 17. századig – Tomás Luis da Victoria: Officium Defunctorum 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
II. Deákné Kecskés Mónika: A négy időszaki Mária antifóna (Alma redemptoris mater, Ave regina coelorum, Regina coeli, Salve Regina) 15-17. századi orgonás feldolgozásai a liturgikus gyakorlat tükrében 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
III. Ecsedi Zsuzsanna: Luther-énekek a magyar evangélikus énekeskönyvben 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
IV. Fehér Judit: Himnuszok dallamválasztása a domonkos és a német lovagrendi liturgiában 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
V. Papp Anette: A graduál-antifónák középkori kapcsolatai 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
VI. Bódiss Tamás: Az 1948-as énekeskönyv a református egyházi éneklés történetében 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft
VII. Barta Gergely: Stílus és funkionalitás kapcsolata kortárs holland szerzők műveiben 1,200.00 Ft 1,200.00 Ft

Magyar Egyházzene folyóirat

Magyar Egyházzene folyóirat n.a. n.a.

KÉSZ-kiadványok

A mise állandó részei latinul és magyarul 100.00 Ft 100.00 Ft
Communiók könyve 330.00 Ft 330.00 Ft
Húsvéti diurnále 380.00 Ft 380.00 Ft
Introitusok könyve 330.00 Ft 330.00 Ft
Karácsonyi diurnále - elfogyott 310.00 Ft 310.00 Ft
Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre - elfogyott 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Nagyböjti diurnále 330.00 Ft 330.00 Ft
Némely régi karácsonyi énekek 500.00 Ft 500.00 Ft
Népzsolozsmák - elfogyott 1,250.00 Ft 1,250.00 Ft
Offertóriumok könyve 390.00 Ft 390.00 Ft
Szentek közös zsolozsmája 350.00 Ft 350.00 Ft

Musicalia Danubiana sorozat

I. MISSALE NOTATUM STRIGONIENSE 1,000.00 Ft 1,000 Ft
III. ISTVÁNFFY BENEDEK: CHURCH MUSIC WORKS - elfogyott 500.00 Ft 500 Ft
Közr.: Szendrei Janka: Graduale Romanum : ad usum monasterii Paulinorum de Újhely, 1623 4,500.00 Ft 3,500 Ft
Musicalia Subsidia I. EGRI ORDINÁRIUS 500.00 Ft 500 Ft
VIII. ZAREWUTIUS: MAGNIFICATS AND MOTETS 500.00 Ft 500 Ft
XVI. RADAY GRADUALE 500.00 Ft 500 Ft

Egyéb kiadók itt árusított kiadványai

111 Bicinia 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft
122 Bicinia 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft
Bálint Zsolt – Kertész Annamária: Laudate Dominum. Útmutató a taizéi zene magyar gyakorlatához - elfogyott 2,000.00 Ft 2,000.00 Ft
Barsi Balázs (szerk.): Nagyhét - elfogyott 2,000.00 Ft 1,500 Ft
Barta Gergely: Parvus Liber Hymnorum 800.00 Ft 800 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Adventus: Editio ad experimentum 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Nativitatis (editio ad experimentum) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Paschali (editio ad experimentum) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Passionis (editio ad experimentum) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore post Epiphaniam (editio ad experimentum) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Quadragesimae (editio ad experimentum) 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Csomasz Tóth Kálmán válogatott irásai – Hagyomány és Haladás - elfogyott 2,200.00 Ft 2,200.00 Ft
Dobszay László: Az esztergomi rítus 350.00 Ft 350 Ft
Dobszay László: Összegyűjtött írások 1995-2010, I-II. köt. (kemény kötésben) 10,000.00 Ft 10,000.00 Ft
Dobszay László: Összegyűjtött írások 1995-2010, I-II. köt. (puha kötésben) 8,000.00 Ft 6,000 Ft
Dr. Brückner Huba: Egyenes úton. Bárdos Lajos élete 3,800.00 Ft 3,800.00 Ft
Éneklő Egyház orgonakíséretek - elfogyott 7,100.00 Ft 5,200 Ft
Földváry Miklós István – Az Esztergomi benedikcionále - elfogyott 2,000.00 Ft 2,000.00 Ft
Földváry Miklós István: Egy úzus születése – A Chartvirgus-pontifikále és a magyarországi liturgia megalkotása a XI. században I. 2,500.00 Ft 2,500.00 Ft
Franz Metz: Josef Angster: Das Tagebuch eines Orgelbauers 2,900.00 Ft 2,900.00 Ft
Genfi zsoltár feldolgozások a 16-17. századból, I. kötet (Közr.: Papp Anette) 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft
Graduale Hungaricum 2,500.00 Ft 2,000 Ft
Graduale Strigoniense, Proprium de Tempore et de Sanctis (editio ad experimentum) 3,000.00 Ft 3,000.00 Ft
Hafenscher Károly: Liturgika - elfogyott 4,500.00 Ft 3,500 Ft
Hangzó népzsolozsmák 1,000.00 Ft 1,000 Ft
Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk – A „szent nyelvek” és a fordítás - elfogyott 2,500.00 Ft 2,500.00 Ft
Hock Bertalan – Enyedi Pál: A Pazsiczky-hagyaték; Musica Sacra Hungarica 3. 4,500.00 Ft 4000 Ft
Hock Bertalan: A pusztaszabolcsi Pazsiczky-orgona (CD) 2,000.00 Ft 2000 Ft
Hollai Keresztély – Bevezetés Giovanni Pierluigi da Palestrina stílusába 1,200.00 Ft 1000 Ft
Horváth Márton Levente: Egy műfaj illegalitásban. Misekompozíciók Magyarországon 1949-1969 között 2,500.00 Ft 2,500.00 Ft
Kocsis Csaba: Népének szöveggyűjtemény 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft
Kovács Andrea: A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei – Szekvenciák; Musica Sacra Hungarica 1. 8,000.00 Ft 6000 Ft
Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon 3,500.00 Ft 3.000 Ft
Közr.: Soós András: Concordantia Psalmorum 1,800.00 Ft 1,500 Ft
L. Kecskés András: Bozóky Mihály kántor élete és munkássága 3,000.00 Ft 3,000.00 Ft
Liturgikus dallamgyűjtemény I. 900.00 Ft 900.00 Ft
Liturgikus játékok - elfogyott 800.00 Ft 600 Ft
Loys Bourgeois: A muzsika igaz útja - elfogyott 1,000.00 Ft 1,000.00 Ft
Martin Judit – Balogh Piusz: Latin liturgikus szöveggyűjtemény 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft
Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere - elfogyott 4,000.00 Ft 4,000.00 Ft
Mysterium Paschale – Húsvét titkának ünneplése 100.00 Ft 100.00 Ft
Olivier Clément: Kérdések az emberről 360.00 Ft 360.00 Ft
Paksa Katalin: Énekeltem én 2,500.00 Ft 2,500 Ft
Psalterium Strigoniense 1-3. 6,500.00 Ft 6,500.00 Ft
Psalterium Strigoniense Venetiis 1523 cum notis musicis manuscriptis - elfogyott 6,000.00 Ft 6,000.00 Ft
Szendrei Janka: Összes írásai I-II. 4,000.00 Ft 4,000.00 Ft
Varga Benjámin: Obsequiale Strigoniense (1490-1560) 3,500.00 Ft 3,500.00 Ft