Egyházzene.huzene és liturgia

Kiadványok kosár tartalma
A kosara jelenleg üres.

Novemberi nagyhét

Dátum: 2017.01.16.
Kategória: Tanszéki hírek

Hozsanna és Jeremiás imádsága november végén? Ómagyar Mária-siralom és fényköszöntés advent küszöbén? Nem szakmai hiba miatt, hanem egy különleges kihívásra adott válaszként csendültek fel ezek a tételek a Zeneakadémia Nagytermében 2016. november 18-án.

Az Egyházzene TanszékA Zeneakadémia Koncertközpont három éve sorozatot indított Élesben címmel. A hangversenyeken közösen lépnek fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanárai és hallgatói. Ezen az emlékezetes péntek estén az Egyházzene Tanszék mutatkozhatott be.

Az egyházzene nem tartozik a „klasszikus” szakok közé. Az egyházzenészek nem egy hangszer virtuózai, hanem több területen kell – esetenként kevés megbecsülés mellett – megbízható szinten teljesíteniük: orgonálásban, éneklésben, karvezetésben, elméleti tudásban. Ettől változatos ez a közösség: minden tagnak megvan az erőssége, és ezek a tudások összeadódnak, egymást erősítik, mint a fény színei.

A tanszék műsora a nagyhét liturgiáját mutatta be. Kézenfekvő választás, mert ez a néhány nap az egyházi év legkiemelkedőbb, zeneileg is leggazdagabb időszaka.

Nem kis fejtörést jelenthetett a program összeállítói számára, hogy a egyházzenétől alapvetően idegen a koncert műfaja. Nagyszerű megoldásnak bizonyult, hogy – Dobszay Ágnes tanszékvezető kérése nyomán – a tételek között nem volt taps, így érvényesülhetett a két félidő dramaturgiai íve.

Az első rész virágvasárnap és nagycsütörtök liturgiájába vonta be a közönséget. Az énekkart Merczel György, Mizsei Zoltán és Soós András vezényelte; a gyermekkart Farkas Domonkos irányította.

A „Hozsanna a Dávid Fiának” köszöntés most Th. Weelkes megzenésítésében volt hallható. Gregorián tételek után a Királyi zászló jár elöl himnusz Liszt Ferenc Via Crucisának részeként szólalt meg. J. S. Bach partitatétele a Jézus, világ Megváltója énekünket idézte.

Az Egyházzene Tanszék

Nagycsütörtököt a mise és a lábmosási szertartás énekei képviselték. O. Messiaen angyalai mutatták az ünnep fényes oldalát. A. Bruckner drámai erejű motettája pedig a Krisztus-himnuszt fogalmazta újra: „[Krisztus] engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb.” (Fil 2,8–9) A virrasztó zsolozsmából Jeremiás imádsága gregorián formában, az első lamentáció C. Festa műveként csendült fel. A Kyrie puerorum az evangélikusok számára is ismert (GyLK 785). H. Schütz Máté-passiójának részletével zárult a program első fele: Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél. Az átélést kivetítés és fények is segítették.

A műsor második részében nagypéntek, nagyszombat és húsvétvasárnap misztériuma tárult fel a hallgatóság előtt.

A passiót J. S. Bach képviselte: a 161. kantáta zárókorálja és a János-passió Elvégeztetett altáriája. A kereszthódolatnál a gregorián után újra Liszt Ferenc kapott szót. Az este legmegrendítőbb pontja volt, amikor a női kar elénekelte Mária siralmát nyolcszáz év előtti magyar nyelven.

Az Egyházzene TanszékA húsvéti vigília tételeiből először az Üdvöz légy, fényes nap processziós himnusz (GyLK 637) és az Exsultet hangzott el. Majd felcsendült az újra visszakapott Gloria J. Langlais orgonaművében. Egy Alleluja és Jézus motettikus megszólalása – „Ne féljetek, én vagyok” – vezetett át húsvéti örvendezéshez.

Népének és gregorián tétel után J. Pachelbel toccatája adta meg az alaphangot J. S. Bach húsvéti kantátájának. A Der Himmel lacht! (BWV 31) kórustételeit az Egyházzene Tanszék kórusa (jelenlegi és volt hallgatók, tanárok), valamint a Zeneakadémia hallgatóinak kamarazenekara élén Kamp Salamon vezényelte.

A műsorban a tanszékhez kötődő kortárs szerzők, Barta Gergely és Horváth Márton Levente orgonaművei is megszólaltak; Soós András B-A-C-H kánonrejtvénye a lipcsei kántor előtt tisztelgett. Jelentős szerepet kapott két olyan muzsikus is, aki évek óta tanít a fóti kántorképzőben: Opicz József a Bach-áriát, Németh Zsuzsa a Pachelbel-toccatát adta elő.

Ezen az estén templommá vált a koncertterem. Ennél nagyobb ajándékot nem is kaphattunk!

Dr. Ecsedi Zsuzsa

Az írás az Evangélikus Élet magazin 2016. december 11-i számában, a 14. oldalon jelent meg (81. évfolyam 49. szám).

Az Egyházzene Tanszék