Egyházzene.huzene és liturgia

Kiadványok kosár tartalma
A kosara jelenleg üres.

„Úton az egyházzenei törvény felé” – református konferencia

Dátum: 2014.03.03.
Kategória: Egyéb hírek

„Úton az egyházzenei törvény felé”

Helyszín: KRE TFK Nagykőrös, Hősök tere 5.
Időpont: 2014. március 14., péntek

A konferencia programja:

9:30 – 10:00   Reggeli könyörgés

A konferencia megnyitása – Dr. Szenczi Árpád, dékán

Bevezető gondolatok – Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka

Moderátor – Dr. Dávid István

10:00 – 10:30   Dr. Békési Sándor: Istennek hárfái és a Bárány éneke. A zene lényegi volta az Isten művében

10:30 – 11:00   Dr. Pap Ferenc: Az egyházzenész-kántori tisztség, mint egyházi szolgálat

11:00 – 11:30   Dr. Hafenscher Károly: Evangélikus egyházzene, evangélikus egyházzenész – Magyarország 2014

11:30 – 12:00   Dr. Méhes Balázs: Képek és álomképek a képzésről és a képesítésről

12:00 – 13:00   Szünet (Március 15. – KRE TFK megemlékezés)

13:00 – 13:30   Orosz Otília Valéria: A kántor, mint liturgus. Egyházzenei reform a Királyhágó-melléken

13:30 – 14:00   Dr. Péter Éva: Kántorkérdés Erdélyben

14:00 – 14:30   Dr. Bódiss Tamás: Egyházzenei szolgálat a svájci reformátusoknál

14:30 – 15:30   Vita, hozzászólások. Zárónyilatkozat

15:30   A konferencia zárása

 

  • Részlet a 2012. október 5-én Nagykőrösön tartott „Merre tovább kántorképzés?” című konferencia Zárónyilatkozatából:
    „Égető szükség van egy olyan zsinati határozatra, amely megfogalmaz és törvénybe foglal egy átfogó koncepciót az egyházzene – beleértve a kántorképzés – személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására.”
  • Részlet a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2013. november 14-én meghozott (Zs.-322/2013.11.15.) számú határozatából:
    „3. A Zsinat úgy határoz, hogy induljon meg ez a jogszabályalkotó munka, amely alapján az egyházzenei-kántori szolgálat sajátos feladatai külön normatív szabályozásban öltsenek testet.
    4. A Zsinat megbízza a Tanulmányi és Teológiai Bizottságot, valamint a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy a megfelelő szakmai testületek bevonásával (ének- zeneügyi előadók, Doktorok Kollégiuma Himnológiai Szekciója, Generális Konvent Liturgiai Bizottság, MRE Énekeskönyvi Bizottsága) gyűjtse össze a konkrét javaslatokat, s azokat véleményezve a tervezett szabályozásról az arra alkalmas zsinati ülésen előterjesztést tegyen.”

 

Az újabb konferencia szervezésével és a fenti gondolatok értelmében a helyes döntések meghozatalában kívánunk segítséget nyújtani. A közös munkában mindenkire számítunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!